Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thoracic neuroblastoma presenting with Guillain-Barre-like symptoms.

The spine journal : official journal of the North American Spine Society, vol.15, pp.1884-5, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of vitamin D therapy in addition to amitriptyline on migraine attacks in pediatric patients

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, vol.47, no.4, pp.349-354, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier identifier

A rare case of rhabdomyolysis Brucellosis

West Indian Medical Journal, vol.62, pp.776-777, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Hartnup Disease Masked by Kwashiorkor

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION, vol.28, no.4, pp.413-415, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oral health status in epileptic children

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.52, no.2, pp.279-283, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The efficacy of aripiprazole in treatment-resistant Tourette's syndrome: A case report

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.19, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of lithium and valproic acid on kainate-induced neurotoidcity in cerebral cortical cell

Asian Journal of Chemistry, vol.21, no.3, pp.1769-1774, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Late vitamin K deficiency bleeding: 16 cases reviewed

BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS, vol.18, no.6, pp.529-530, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

New-onset Tourette syndrome following human growth hormone therapy

EUROPEAN NEUROLOGY, vol.57, no.2, pp.116-117, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute hydrocephalus caused by mumps meningoencephalitis

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL, vol.24, no.7, pp.657-658, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Valproate-induced insulin resistance in prepubertal girls with epilepsy

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.18, no.10, pp.985-989, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A rare coniplication of hepatitis A Pleural effusion

Journal Of Emergency Medicine, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Pseudotumor cerebri secondary to subacute sclerosing panencephalitis.

Journal of child neurology, vol.19, pp.627-9, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Parents' attitudes toward performance of lumbar puncture on their children

JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.144, no.3, pp.400-402, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Guillain-Barre Syndrome Followed in the Pediatric Intensive Care Unit; 3-year Experience

Sakarya Medical Journal, vol.11, no.2, pp.231-237, 2021 (Other Refereed National Journals)

Acute Myelitis Secondary to COVID-19 in an Adolescent: Causality or Coincidence?

New Trend Med Sci, vol.1, no.2, pp.132-136, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mature B-Hücreli lösemiden kaynaklanan serebral sinovenöz trombozis ve multipl kranial palsi

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.16, pp.274-280, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cerebral Sinovenous Thrombosis and Multiple Cranial Palsies due to Mature B-Cell Leukemia

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.16, no.2, pp.274-280, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Pancytopenia due to linezolid treatment

Turk Pediatri Ars, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bilateral tapia syndrome secondary to oropharyngeal intubation

J Neurosurg Anesthesiol, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vitamin D ve Multipl Skleroz

Türkiye Klinikleri, Pediyatrik Bilimler, 2012 (Other Refereed National Journals)

Down Sendromlu Bir Çocukta Bilateral Bazal Ganglion Kalsifikasyonu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.3, pp.42-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

Myotonic muscular dystrohy may be labelled as mental retardation a case report

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Seizures presented with severe apneic bradycardic attacks a case report

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Pseudotumor cerebri mimicking night terrors A case report

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 1999 (Journal Indexed in ESCI)

Erzurum da 0 3 yaş grubu çocuklarda nütrisyonel rikets sıklığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ailevi Akdeniz Ateşi

Sendrom, 1998 (Journal Indexed in ESCI)

Hyosyanus Niger Poisonings in the rural area east Turkey

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 1998 (Journal Indexed in ESCI)

Kan yoluyla bulaşan infeksiyon hastalıkları ve alınacak genel önlenler

Sağlık Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 1997 (Journal Indexed in ESCI)

Hepatoblastoma

Yeni Tıp Dergisi, 1997 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NEONATAL HİPEREKPLEKSİA: BİR OLGU SUNUMU

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 14 December 2020, pp.177

Postenfeksiyöz sebellar ataksi hastalarının değerlendirilmesi

21. Uluslararası katılımlı ulusal çocuk nöroloji kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

West sendromlu 112 olgunun retrospektif analizi

20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 May 2018

Febril Konvülziyonlar: Sunum

20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 May 2018

Çocukluk çağı migren: Klinik özellikleri ve tedavi seçenekleri

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

CADASIL: İki çocuk olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Nörobehçet tanılı 3 çocuk olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Çocuklarda konversiyon bozukluğunun klinik özellikleri

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Dravet sendromu: 7 olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Pediatrik epilepside tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Konversif ptozis: 2 olgu sunumu

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017

Parsiyel okulomotor sinir paralizisinin eşlik ettiği psödotümör serebri olgusu

X. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 28 May - 31 March 2008

Dirençli konvülziyon ile birlikte bir Freeman sendromu olgusu

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19), Turkey, 17 May 2011 - 20 January 2017

Segawa Hastalığı Bir olgu sunumu

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Turkey, 07 November 2007 - 11 January 2017

Topiramata bağlı afazi Bir olgu sunumu

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Turkey, 07 November 2007 - 11 January 2017

Konvülziyonlu çocuğa yaklaşım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölgesel Eğitim Toplantısı, Turkey, 6 - 07 January 2017

Hipotalamik hamatoma bağlı gelişen otizm spektrumu bozukluğu Olgu sunumu

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

Operküler sendrom olarak başvuran herpes simpleks ensefaliti

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

Landau Kleffner sendromu Üç olgu sunumu

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

HOMOSİSTİNÜRİYE BAĞLI GELİŞEN AKUT ENSEFALOPATİ OLGUSU

18. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 April 2016

Dravet sendromu Üç olgu sunumu

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

Homosistinüriye bağlı gelişen akut ensefalopati olgusu

18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2016

OPERKÜLER SENDROM OLARAK BAŞVURAN HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ

18. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 April 2016

Konjenital simetrik üst ekstremite paralizisi ve omuzda simetrik dimple Yeni bir sendrom mu

17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İZMİR., Turkey, 6 - 09 May 2015

Lambert Eaton myastenik sendromlu bir çocuk olgu sunumu

17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İZMİR., Turkey, 6 - 09 May 2015

Tolosa Hunt sendromu Bir çocuk olgu sunumu

17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İZMİR., Turkey, 6 - 09 May 2015

Çocuklarda gözden kaçan bir antite CADASIL

17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İZMİR., Turkey, 6 - 09 May 2015

Sinovenöz tromboz ve multiplkraniyal sinir palsisi ile prezente olan akut lenfoblastik lösemi olgusu

The 16th annual meeting of the infantile seizure society (ISES) and XVI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22 - 25 June 2014

HaNDL sendromu Psödomigren Bir olgu sunumu

The 16th annual meeting of the infantile seizure society (ISES) and XVI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 June 2014

Gullain Barre sendromuna bağlı akut rabdomyolizis Bir olgu sunumu

The 16th annual meeting of the infantile seizure society (ISES) and XVI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22 - 25 June 2014

Stevens Johnson sendrmu Bir olgu sunumu

The 16th annual meeting of the infantile seizure society (ISES) and XVI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22 - 25 June 2014

Stevens Johnson Sendromu Bir Olgu Sunumu

ISES 2014, KAPODOKYA, Turkey, 22 - 25 June 2014

Piridoksin bağımlılığına sekonder gelişen Ohtahara sendromu

XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2013

Linezolid tedavisine bağlı gelişen pansitopeni

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013

Febrile convulsion prevalance among children aged 1 month to 5 years in Erzurum City Turkey

24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, and joint of 14th National Pediatric Neurology Congress, 16 - 19 May 2012

A study of the prevalance of epilepsy experience from Turkey

24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, and joint of 14th National Pediatric Neurology Congress, 16 - 19 May 2012

Atypical presentation of multiple sclerosis tremor

24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, and joint of 14th National Pediatric Neurology Congress, 16 - 19 May 2012

Uykuda panik atak bir olgu sunumu

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2012

Desintegratif bozukluk ve görüntüleme Bir olgu sunumu

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2012

Hipernatremik dehidratasyonlu yenidoğanlarda AEEG nin uzun dönem prognostik değeri

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Uluslararası Katılımlı, Turkey, 15 - 18 April 2012

Epilepside davranışsal ve emosyonel bozukluklar

10. Ulusal konsültasyon-liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2010

Brusellozise bağlı rabdomyolizis Bir olgu sunumu

XII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 26 May - 29 April 2010

Brusellozise bağlı Gullaine Barre sendromu Bir olgu sunumu

XII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 26 May - 29 April 2010

Pandemik H1N1 2009 a bağlı rabdoyolizis Bir olgu sunumu

XII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 26 May - 29 April 2010

Hemihipertrofinin eşlik ettiği Tuberoskleroz olgusu

X. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 28 May - 31 March 2008

Epilepsia parsiyalis kontinüa ile başvuran subakut sklerozan panensefalit olgusu

X. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 28 May - 31 March 2008

Pnömoniyi taklit eden bir kist hidatik olgusu

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2. Kış Zirvesi, Turkey, 6 - 08 March 2008

İnfantil zona zoster Bir olgu sunumu

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2. Kış Zirves, Turkey, 6 - 08 March 2008

Beyin absesi Bir olgu sunumu

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2. Kış Zirvesi, Turkey, 6 - 08 March 2008

Pürülan menenjit tanısıyla tedavi edilirken beyinde abse gelişen bir olgu

Türkiye Milli Pediatri Derneği 2. Kış Zirvesi, Turkey, 6 - 08 March 2008

Down sendromunda bazal ganglia kalsifikasyonu Bir olgu raporu

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2007

Atlanmış bir epilepsi nedeni Hipoparatiroidizm bir olgu raporu

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2007

“Nörolojik Hastalıklar ve immunizasyon 3-6 Mayıs 2006, Ankara.

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Ankara, Turkey, 03 May 2006 - 06 May 2007

Kardiyolojik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları’’ adlı konuşma

III. Erciyes Çocuk Nöroloji Günleri, Kayseri, Turkey, 8 - 10 March 2007

Yenidoğan geç hemorajik hastalığı Gözden geçirilmiş 16 olgu

50. Milli Pediatri Kongresi. Fin-Türk Pediatri günleri, Turkey, 8 - 12 November 2006

Çinko eksikliği geliştirilen ratlarda periferik sinirlerinin stereolojik incelemesi 4-5 Kasım 2006,

Patolojik ve klinik uygulamalarda stereoloji kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 05 November 2006

Kırım kongo kanamalı ateşi Bir olgu sunumu XXXII

Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 September 2006

Epilepsi tedavisi gören çocuklarda dişeti hiperplazisi

Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 May 2003 - 29 May 2006

Lumbosakral sinir kök avülziyonu

VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 12 May 2004 - 15 May 2006

Subakut Sklerozan Panensefalitde beyin omurilik sivı basınçları

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 12 May 2004 - 15 May 2006

Hırpalanmış çocuk sendromu VI Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

., ‘‘Hırpalanmış çocuk sendromu’’, VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 12 May 2004 - 15 May 2006

Çölyak hastalığına bağlı santral pontin myelinozis olgusu VIII

Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Mikoplazma pnömonisine bağlı transvers myelit olgusu

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Hepatit enfeksiyonuna bağlı Gullaine Barre sendromu olgusu

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Nörolojik Hastalıklar ve immunizasyon

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

Brusellozise bağlı Gullain Barre sendromu olgusu

VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2006

TRT Erzurum radyosu 3 Nisan 2004

SSPE ile ilgili konuşma, Erzurum, Turkey, 03 April 2004

Tıbbi aciller sempozyumu ve kursu 19-20 Aralık 2003, Erzurum.

Konvülziyon geçirmekte olan çocuğa yaklaşım, Erzurum, Turkey, 19 - 20 December 2003

Milenyumda Gradenigo sendromu Bir olgu sunumu

47. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2003

Succesful treatment with tissue plasminogen activator of SVCS in an infant with sepsis

16th European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) Annual Congress, 5 - 08 October 2003

Case report Hyperexplexia or stiff baby syndrome

1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (Umens)&XIIst National Congress of Neonatology, 3 - 06 September 2003

Santral pontin myelinozisde massif myoklonus

V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 20 - 23 May 2003

Çocukluk çağı epilepsileri

Doğu TV’, Erzurum, Turkey, 04 June 2003

Rabdomyolizis ile kendini gösteren çölyak hastalığı olgusu

V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 06 November 2002 - 08 May 2003

Allagille sendromlu bir olguda hipervitaminoza bağlı pseudotümör serebri

V. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 06 November 2002 - 08 May 2003

Febril Konvülziyonlar’

Radyo İletişim, Erzurum, Turkey, 04 November 2002

Holmes tremorun tedavisinde primidon Bir olgu sunumu

46. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2002

Visceral Leishmaniasis Clinical and laboratory findings in 16 childhood cases

6rd International Congress of Tropical Pediatrics, 26 - 30 September 2002

Rhabdomyolysis in celiac disease A case report

6rd International Congress of Tropical Pediatrics, 26 - 30 September 2002

Apneik bradikardik atak ile başvuran epilepsi vakası

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 8 - 10 May 2002

Miller Fisher sendromu Bir olgu sunumu

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 8 - 10 May 2002

Tourette sendromu solunum sistemi hastalıklarını taklit edebilir mi?

IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 8 - 10 May 2002

Dikkat eksikliği ile müracaat eden myotonik muskuler distrofi olgusu

45. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 September - 05 October 2001

Spastic ataxia of charlevoix saguenay Quebec exists in Turkey

7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 01 June 2001

Alternate da prednisolone therapy in Duchenne muscular dystrophy

7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 01 June 2001

Hallervorden spatz disease Late infantile form

7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 May - 01 June 2001

Prematür doğum risk faktörleri

. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 25 - 28 June 1998

Perinatal tüberküloz vakası

XLII. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 25 - 28 June 1998

Books & Book Chapters

Nöromuskuler Kavşak Hastalıkları

in: Yurdakök Pediyatri, , Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, 2016

Nöronal seroid lipofuksinozis

in: Çocuk Nörolojisi, , Editor, ankara, 2014

Sinir sisteminin nutrisyonel bozuklukları

in: Çocuk Nörolojisi, , Editor, ankara, 2014

Vitamin eksiklikleri ve Sinir sistemi

in: Çocuk Nörolojisi, , Editor, ankara, 2010