Prof. Hüsnü AYDENİZ


Edebiyat Fakültesi, Felsefe

Türk İslâm Düşünce Tarihi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

27

Project

16

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Teist Varoluşçularda İman-Ahlak İlişksi (Kierkegaard, Jaspers, G. Marcel)

Atatürk Üniversitesi, ., Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

2002

2002

Postgraduate

Aristoteles ve Voltairé'e Göre Deizm Düşüncesi

Atatürk Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

M Şemsettin Günaltay a Göre Müslüman Dünyanın Aydın Krizi

AYDENİZ H.

M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 16 - 18 October 2015, pp.23-56

2014

2014

Din Sanat İlişkisine Gelenekselci Bir Yaklaşım Seyyid Hüseyin Nasr Örneği

Aydeniz H.

İslam ve Sanat - Tartışmalı İlmi Toplantı, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.181-204

Books & Book Chapters

2022

2022

Varlıktan Eyleme İnsanın Hiyerarşideki Konumu

Aydeniz H.

Fenomen Yayınları, Erzurum, 2022 Sustainable Development

2019

2019

Kitâbu’n-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhuma

Aydeniz H.

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

İbn Miskeveyh, "Hareket Delili"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Meşşaî Gelen-Eki, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.326-332, 2019

2016

2016

Din Ahlâk Okumaları

Aydeniz H., Topaloğlu F.

Elis Yayınları, Ankara, 2016

2016

2016

Mahmoud M. Ayoub, "İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen Ek i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.1050-1075, 2016

2015

2015

Din Bilim Okumaları

Aydeniz H., Topaloğlu F.

Elis Yayınları, Ankara, 2015

2012

2012

Teist Varoluşçularda İman Ahlak İlişkisi

Aydeniz H.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2012

2006

2006

Giriş

Yazoğlu R., Aydeniz H.

in: Dinî Çoğluculuk John Hick in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, Medine Efe, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.7-27, 2006