Prof. Hüsnü AYDENİZ


Edebiyat Fakültesi, Felsefe

Türk İslâm Düşünce Tarihi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

13

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

31

H-Index (TrDizin)

4

Project

21

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Teist Varoluşçularda İman-Ahlak İlişksi (Kierkegaard, Jaspers, G. Marcel)

Atatürk Üniversitesi, ., Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

2002

2002

Postgraduate

Aristoteles ve Voltairé'e Göre Deizm Düşüncesi

Atatürk Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2019 - 2022

2019 - 2022

Associate Professor

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2017 - 2019

2017 - 2019

Associate Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2011 - 2017

2011 - 2017

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2021 - Continues

2021 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2021 - Continues

2021 - Continues

Manager of Research and Application Center

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Member of ADEK Commission

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Deputy Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2011 - 2019

2011 - 2019

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Felsefe Tarihi

2011 - 2019

2011 - 2019

Academic Board Member

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2011 - 2019

2011 - 2019

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Din Felsefesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Rectorate Commissioner

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Akademik Kriter Belirleme Komisyonu

2014 - 2018

2014 - 2018

Erasmus Program Institutional Coordinator

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2011 - 2018

2011 - 2018

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mantık

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Dean

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2011 - 2013

2011 - 2013

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İslam Felsefesi

Non Academic Experience

2000 - 2011

2000 - 2011

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

2000 - 2011

2000 - 2011

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Metinleri II

Doctorate

Doctorate

Çağdaş İslam Düşüncesi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş Din Felsefesi Tartışmaları

Doctorate

Doctorate

Klasik İslam Filozofları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Doctorate

Doctorate

İslam Felsefesinde Varlık Öğretileri

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Metinleri I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Felsefesinin Temel Sorunları

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi İlitam

Undergraduate

Undergraduate

Türk İslam Felsefesi Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Sosyoloji Kuramları II

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam, Bilim ve Felsefe

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Sosyoloji Kuramları II

Undergraduate

Undergraduate

Mantık İlitam

Postgraduate

Postgraduate

İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri

Postgraduate

Postgraduate

Din Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Sosyoloji Kuramları I

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi Lisans

Undergraduate

Undergraduate

Mantık İlitm

Undergraduate

Undergraduate

Türk İslam Felsefesi Tarihi I

Postgraduate

Postgraduate

Din Felsefesi Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Sosyoloji Kuramları I

Postgraduate

Postgraduate

Felsefeye Giriş (YL)

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Din Felsefesi Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

İslam Düşünce Tarihinde Bilim

Postgraduate

Postgraduate

Felsefeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Mantık

Undergraduate

Undergraduate

Mantık İlitamm

Undergraduate

Undergraduate

Mantık

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

M Şemsettin Günaltay a Göre Müslüman Dünyanın Aydın Krizi

AYDENİZ H.

M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 16 - 18 October 2015, pp.23-56

2014

2014

Din Sanat İlişkisine Gelenekselci Bir Yaklaşım Seyyid Hüseyin Nasr Örneği

Aydeniz H.

İslam ve Sanat - Tartışmalı İlmi Toplantı, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.181-204

Books & Book Chapters

2022

2022

Varlıktan Eyleme İnsanın Hiyerarşideki Konumu

Aydeniz H.

Fenomen Yayınları, Erzurum, 2022 Sustainable Development

2019

2019

Kitâbu’n-Nefs ve’r-Rûh ve Şerhu Kuvâhuma

Aydeniz H.

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

İbn Miskeveyh, "Hareket Delili"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Meşşaî Gelen-Eki, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.326-332, 2019

2016

2016

Din Ahlâk Okumaları

Aydeniz H., Topaloğlu F.

Elis Yayınları, Ankara, 2016

2016

2016

Mahmoud M. Ayoub, "İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen Ek i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.1050-1075, 2016

2015

2015

Din Bilim Okumaları

Aydeniz H., Topaloğlu F.

Elis Yayınları, Ankara, 2015

2012

2012

Teist Varoluşçularda İman Ahlak İlişkisi

Aydeniz H.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2012

2006

2006

Giriş

Yazoğlu R., Aydeniz H.

in: Dinî Çoğluculuk John Hick in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, Medine Efe, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.7-27, 2006

Supported Projects

2023 - 2024

2023 - 2024

Sosyal Bilimler SöyleşileriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

İplikci A. (Executive), Aydeniz H., Gündüz M., Özkan M., Güler K., Tosunoğlu Z., et al.

2023 - 2024

2023 - 2024

SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H.

2023 - 2024

2023 - 2024

DİŞLERİMİ SEVİYORUM, KOCAMAN GÜLÜMSÜYORUM

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H.

2023 - 2024

2023 - 2024

İLİM ADABI VE ALIŞKANLIKLARI

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H.

2023 - 2024

2023 - 2024

Geleceğin Felsefesini Yapmak

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H.

2022 - 2022

2022 - 2022

Sağlıklı Dişler, Mutlu GülüşlerSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Hikayelerle DeğerlerSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Ağız ve Diş SağlığıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Geçmişten Geleceğe Pozitif Bakış (Ütopyalar)Sustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Geleceğin Karanlık Dünyasını Çözümleme (Distopyalar)Sustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Şenlikteki UçurtmamSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Doğu Batı İlişkileri Üzerine MüzakerelerSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Benim Tarihim; Bilim TarihimSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H. (Executive)

2021 - 2022

2021 - 2022

Edebi Eserlerde Teizm, Deizm ve Ateizm İmgelerinin Felsefi Analizi (Dan Brown Örneği)

Project Supported by Higher Education Institutions

AYDENİZ H. (Executive), BAYRAM E.

2021 - 2021

2021 - 2021

Felsefe Edebiyat Oku-Yorum YazıyorumSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
Aydeniz H. (Executive)

2021 - 2021

2021 - 2021

Gençlik Değerlerine Sahip ÇıkıyorSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H., Çakmak F. (Executive)

2021 - 2021

2021 - 2021

Bilimle BüyüyorumSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Aydeniz H., Çakmak F. (Executive)

2021 - 2021

2021 - 2021

Müslüman Bilim ÖncüleriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
Aydeniz H. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2024 - Continues

2024 - Continues

İlahiyat Tetkikleri

Assistant Editor/Section Editor

2022 - Continues

2022 - Continues

İslami Araştırmalar

Advisory Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal of Social And Humanities Sciences

Publication Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Van Yüzüncü Yıl İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2023

Aralık 2023

İlahiyat Fakültelerinde Din Bilim İlişkisi Sustainable Development

Workshop Organization

Aydeniz H., Çakmak F., Çakmak A., Dumlu E., Yılmaz A., Cerrah L., et al.
Erzurum, Turkey

Ekim 2023

Ekim 2023

40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu

Scientific Congress

Aydeniz H.
Erzurum, Turkey

Haziran 2022

Haziran 2022

Bilhikem 5. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Aydeniz H.
Van, Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu

Scientific Congress

Şahin H., AYDENİZ H.
Van, Turkey

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Müslüman Bilim Adamları ve Bilime Katkıları Sustainable Development

Science / Art Camp or Summer School Organization

Özsoy A., Aydeniz H., Çakmak F.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

Felsefe Lisans Öğretim Programlarının Güncellenmesi Çalıştayı

Workshop Organization

Aydeniz H.
Erzurum, Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

Gelişen Teknlojiler ve Değerler

Workshop Organization

Aydeniz H.
Erzurum, Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

Bilhikem 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Aydeniz H.
Van, Turkey

Ekim 2020

Ekim 2020

Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu

Scientific Congress

Aydeniz H.
Çanakkale, Turkey

Mayıs 2020

Mayıs 2020

IV. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı

Scientific Congress

Aydeniz H.
Berlin, Germany

Mayıs 2018

Mayıs 2018

II.INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES BERLIN CONFERENCE

Scientific Congress

Aydeniz H.
Berlin, Germany

Mobility Activity

2014 - 2014

2014 - 2014

Erasmus Programme

Get Education

UKSW, PolandCitations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1