Assoc. Prof.

Hüsnü AYDENİZ


Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslâm Düşünce Tarihi Anabilim Dalı

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Teist Varoluşçularda İman-Ahlak İlişksi (Kierkegaard, Jaspers, G. Marcel)

Atatürk Üniversitesi, ., Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

2002

2002

Postgraduate

Aristoteles ve Voltairé'e Göre Deizm Düşüncesi

Atatürk Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2017 - 2019

2017 - 2019

Associate Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2011 - 2017

2011 - 2017

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Manager of Research and Application Center

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Member of ADEK Commission

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Deputy Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2011 - 2019

2011 - 2019

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Felsefe Tarihi

2011 - 2019

2011 - 2019

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Din Felsefesi

2011 - 2019

2011 - 2019

Academic Board Member

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Rectorate Commissioner

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Akademik Kriter Belirleme Komisyonu

2014 - 2018

2014 - 2018

Erasmus Program Institutional Coordinator

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2011 - 2018

2011 - 2018

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mantık

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Dean

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2011 - 2013

2011 - 2013

Head of Department

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İslam Felsefesi

Non Academic Experience

2000 - 2011

2000 - 2011

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Siyasetnamelerde İfade Özgürlüğü ve Bunun Kapsamı

Aydeniz H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.25, no.2, pp.735-755, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

2021

2021

The Possibility of Knowing Allah and The Limits of Speaking About Him in Mulla Sadra

Aydeniz H.

Hitit İlahiyat Dergisi, vol.20, no.1, pp.347-376, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

2020

2020

A Critique of Transhumanism in the Context of Traditional Values

Aydeniz H.

İlahiyat Tetkikleri, no.53, pp.353-376, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2015

2015

Gelenek ve Modernite Çatışması Ekseninde Din Siyaset İlişkisi Seyyid Hüseyin Nasr ın Görüşleri Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

AYDENİZ H.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.15, pp.49-80, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Fahreddin Râzî ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü

AYDENİZ H.

Bilimname Düşünce PLatformu, vol.1, pp.71-97, 2014 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Dinî Semboller Sembolün Anlam Kaybı ve Etkilerine Gelenekselci Bir Yaklaşım René Guénon Örneği

AYDENİZ H.

EKEV Akademi Dergisi, pp.75-90, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Engels in Materyalizmi ve Din Eleştirisi

AYDENİZ H.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.63-89, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Din Sanat İlişkisi ve Bunun Somut Bir Yansıması Olarak Mevlevî Semâ Âyini

AYDENİZ H.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.35-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

M Şemsettin Günaltay a Göre Müslüman Dünyanın Aydın Krizi

AYDENİZ H.

M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 16 - 18 October 2015, pp.23-56

2014

2014

Din Sanat İlişkisine Gelenekselci Bir Yaklaşım Seyyid Hüseyin Nasr Örneği

AYDENİZ H.

İslam ve Sanat - Tartışmalı İlmi Toplantı, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.181-204

Books & Book Chapters

2021

2021

Gelişen Teknolojiler ve Değerler

Aydeniz H. (Editor)

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2021

2019

2019

İbn Miskeveyh, "Hareket Delili"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Meşşaî Gelen-Eki, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.326-332, 2019

2016

2016

Din Ahlâk Okumaları

AYDENİZ H. , TOPALOĞLU F.

Elis Yayınları, Ankara, 2016

2016

2016

Mahmoud M. Ayoub, "İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu"

Aydeniz H.

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen Ek i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.1050-1075, 2016

2015

2015

Din Bilim Okumaları

AYDENİZ H. , TOPALOĞLU F.

Elis Yayınları, Ankara, 2015

2006

2006

Giriş

Yazoğlu R. , Aydeniz H.

in: Dinî Çoğluculuk John Hick in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, Medine Efe, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.7-27, 2006

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Van Yüzüncü Yıl İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu

Scientific Congress

Şahin H., AYDENİZ H.
Van, Turkey

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Müslüman Bilim Adamları ve Bilime KatkılarıSustainable Development

Science / Art Camp or Summer School Organization

Özsoy A. , Aydeniz H. , Çakmak F.
Erzurum, Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

Artificial Intelligence Transhumanism and Religion

Workshop Organization

Özçelik H. , Çakmak F. , Kızılgeçit M. , Aydeniz H. , Yeşilyurt M. , KELEŞ R. , et al.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

Fıkhî Açıdan Kripto Paralar Çalıştayı

Workshop Organization

Pala A. İ. , Kızılgeçit M. , KELEŞ R. , AYDENİZ H. , HACIMÜFTÜOĞLU E. , ŞAHİN H.
Erzurum, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

Felsefe Lisans Öğretim Programlarının Güncellenmesi Çalıştayı

Workshop Organization

Aydeniz H.
Erzurum, Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

Gelişen Teknlojiler ve Değerler

Workshop Organization

Aydeniz H.
Erzurum, Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

Bilhikem 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Aydeniz H.
Van, Turkey

Ekim 2020

Ekim 2020

Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu Yapıldı

Scientific Congress

Aydeniz H.
Çanakkale, Turkey

Mayıs 2020

Mayıs 2020

IV. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı

Scientific Congress

Aydeniz H.
Berlin, Germany

Mayıs 2018

Mayıs 2018

II.INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES BERLIN CONFERENCE

Scientific Congress

Aydeniz H.
Berlin, Germany