Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Ordu University, Faculty Of Educatıon, Fen Bilgisi Eğitimi

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Director of the Center

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 2018 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Non Academic Experience

 • 2012 - 2013 Öğretmen

  Kültür Kurumu Ortaokulu

 • 2002 - 2013 öğretmen

  National Education Directorate, Milli Eğitim Bakanlığı , Öğretmen

 • 2006 - 2012 Öğretmen

  Erzurum Vali Hafızpaşa İlköğretim Okulu

 • 2003 - 2006 Öğretmen

  Erzurum Yahya Kemal İlköğretim Okulu

 • 2002 - 2003 Öğretmen

  Kars - Sarıkanış Gazi Paşa İlköğretim Okulu

Courses

 • Postgraduate Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-2

 • Undergraduate Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları

 • Postgraduate Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Özel Öğretim yöntemleri I

 • Undergraduate Fen Öğretimi II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Fen Öğretimi I

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Genel Kimya II