Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Osmanlı Hakimiyetinde Revan (Çukur-Sa'ad) (xvı-xvııı. yüzyıllar sosyo-ekonomik tarih) Sustainable Development

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2005 Postgraduate

  Osmanlı tarih Yazarlarının Düşman Algısı

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English