Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Gazi University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  aktif spor yapmış yaşlı erkek sporcular ve aynı yaş grubu sedanterlerde solunum fonksıyon tesrtlerinin değerlendirilmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoloji (Beden Eğitimi Ve Spor Programı)

 • 1998 Postgraduate

  farklı el tecihlerinde bulunan sporculaeın el reaksiyon sürelerinin kaeşılaştırılması ve reaksiyon süğresinin zeka seviyesiyle ilişkisi

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English