Genel Bilgiler

Biyografi

                  İsmail Öğretir 1955 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı şehirde tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

                  İsmail Öğretir Şubat 1979 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1981 yılında Sherwood Anderson’ın Eserlerinde Kasaba Yaşantısı adlı doktora ön çalışmasını tamamladı. Aynı yıl John Dos Pasoss ve Roman Tekniği adlı doktora çalışmasına başladı. 1984-85 öğretim yılında, İngiliz Kültür Heyeti’nin sağladığı bir bursla East Anglia Üniversitesi’nde “Teaching English as a Foreign Language” adlı MA programına katıldı ve An Investigation into the Feasibility of Adapting Secondary Education Language Teaching Material in Turkey başlıklı bir tez hazırladı. Dönüşte doktora çalışmalarını sürdürdü. Aralık 1987’de söz konusu doktora tezini savundu.

                 İsmail Öğretir Haziran 1988’de Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1990 yazında yine İngiliz Kültür Heyeti’nin sağladığı bir bursla Durham Üniversitesinde, “Summer School on Authentic Materials in Language Teaching” adlı programa, Nisan 1995 tarihinde Amerikan Elçiliğinin sağladığı bir imkânla Amerikan Etüdleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nde bir inceleme gezisine katıldı.

                 İsmail Öğretir Ekim 2011 tarihinde Doçentlik unvanını aldı ve Aralık 2011’de aynı bölümde doçent olarak atandı.

                 İsmail Öğretir Aralık 2016’da söz konusu bölümde Profesörlük kadrosuna atandı.

                 İsmail Öğretir’in Amerikan Etütleri, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Dil Öğretimi Metodolojisi dallarında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca felsefe ve sosyoloji dalında çevrilmiş kitap ve kitap bölümleri vardır. Söz konusu dallarda birçok seminer ve konferanslara katıldı, bildiriler sundu ve oturum başkanlıkları yaptı.

                 İsmail Öğretir 1979’dan beri Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Amerikan Edebiyatı ve Metodoloji ağırlıklı lisans ve lisansüstü çeşitli dersler verdi ve yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.

                 Kendisi halen aynı bölümde görevini ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
İngiliz Dili ve Edebiyatı

İletişim