Publications & Works

Articles Published in Other Journals

REKLAM FİLMİ YAPIMLARINDA SANAL STÜDYO UYGULAMALARI: BANKA REKLAMLARI ÖRNEĞİ

Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, vol.3, no.1, pp.116-137, 2021 (Other Refereed National Journals)

GELENEKSELDEN DİJİTALE DEĞİŞEN OYUN KAVRAMI VE ÇOCUKLARDA OLUŞAN DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.9, no.1, pp.445-469, 2021 (National Refreed University Journal)

EĞİTSEL BİR ARAÇ VE ORTAM OLARAK VİDEONUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Atatürk İletişim Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ulusal Pazardan Küresel Pazarlara Uzanan Süreçte Türk Dizilerinin Gelişimi

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, vol.3, pp.66-82, 2016 (Other Refereed National Journals)

ALTERNATİF BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI OLARAK VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ ÜNİVERSİTELERDEKİ YOUTUBE UYGULAMALARI

E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) Social Sciences, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Televizyon Haberleri Yoluyla Erkek Egemen Söylemin Yeniden İnşası Kadın Cinayet Haberleri Örneği

Atatürk İletişim Dergisi, no.11, pp.125-138, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çizgi Filmlerde Sempatik Şiddet Olgusu TRT Çocuk Televizyonu Örneği

Atatürk İletişim Dergisi, vol.8, pp.99-114, 2015 (Other Refereed National Journals)

Toplumsal Bellek ve Medya

Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, pp.1-16, 2014 (Other Refereed National Journals)

RADYO VE TELEVİZYONUN YEREL YÖNETİMLERİN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA İLETİŞİM YÖNTEM VE ARACI OLARAK KULLANIMI

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.5, pp.159-170, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi Sürecinde Yayımlanan Kamu Spotlarının Medyatik Karakterler Bağlamında İncelenmesi

Sağlık İletişimi Sempozyumu SiS2020, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2020, pp.139-148

Bir Reklam ve Tanıtım Uygulama Alanı Olarak Sanal Stüdyolar

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 05 November 2020

Türkiye’xxden Sosyal Medya Platformu Olarak Ekşi Sözlük’xxün İletişimsel Eylem Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019

Erzincan İlinin Medyada Karnavalesk Temsili Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Örnek İncelemesi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.939-947

Dijital Okuryazarlık Yaklaşım ve Pratikleri

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1405-1411

Homo Sapiens ten Homo Ludens e Huizinga da Dünyayı Deneyimleme Biçimi Olarak Oyun

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.56-62

Yeni Medyada Mahrem Alanın Erimesi

İnsani Değerlerin Yeniden İnşası, Turkey, 19 - 21 June 2014

Books & Book Chapters

2. Abdülhamit’in Yıldız Albümleri’nde Erzurum

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2017

Kitle İletişim Araçları ve Türleri

in: İletişime Giriş, Eyyüp AKBULUT, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, 2016

Alternatif Bir Haber Ortamı Olarak Sosyal Medyanın Manipülatif Yapısı

in: İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar, Karakulakoğlu Selva, Uğurlu Özge, Editor, Heretik, İstanbul, pp.259-280, 2015