Prof. Erdem KOCADAĞİSTAN


Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Environmental Engineering, Environmental Technology, Waste Water Collection and Treatment, Water Supply and Treatment, Engineering and Technology

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

349

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

405

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1995 - 1999

1995 - 1999

Doctorate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri, Turkey

1986 - 1991

1986 - 1991

Undergraduate

Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Membran-anaerob-aerob akışkan pelet yatak biyoreaktörlerde karbon azot ve fosforun birlikte arıtımı

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri

1995

1995

Postgraduate

Evsel atıksuların çapraz akışlı mikrotiltrasyon membranlı anaerobik reaktörlerde arıtımı

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği/Çevre Teknolojileri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Environmental Engineering

Environmental Technology

Waste Water Collection and Treatment

Water Supply and Treatment

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1999 - 2009

1999 - 2009

Assistant Professor

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1992 - 1999

1992 - 1999

Research Assistant

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Yayın Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2021 - Continues

2021 - Continues

Döner Sermaye Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi

2020 - Continues

2020 - Continues

Taşınır Kayıt Harcama Yetkilisi

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2020 - Continues

2020 - Continues

E-İçerik Geliştirme Komisyon Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

University Executive Board Member

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komisyon Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Rectorate Commissioner

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Program Geliştirme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Member of the Senate

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Dean

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Strateji Geliştirme Üst Kurul Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Risk Yönetimi Komisyon Başkanı

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Ücret İade Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Sivil Savunma Komisyon Başkanı

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Dijital Mecralar ve Medya Planlaması Komisyon Üyesi

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Rectorate Commissioner

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - 2021

2020 - 2021

Rectorate Commissioner

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2020 - 2020

2020 - 2020

Soruşturma Komisyonu Başkanı

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2016 - 2019

2016 - 2019

Member of the Senate

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2016 - 2019

2016 - 2019

Vice Dean

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -

2009 - 2013

2009 - 2013

Vice Dean

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2009 - 2013

2009 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2003 - 2009

2003 - 2009

Deputy Head of Department

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2000 - 2006

2000 - 2006

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1996 - 1999

1996 - 1999

Deputy Director of the Center

Atatürk Üniversitesi, Çevre Sorunları Araş. Mrk., -

Non Academic Experience

1991 - 1992

1991 - 1992

Şantiye Şefi

Business Establishment Private, Ack İnş. Aş., Alt Yapı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ TASARIM II

Postgraduate

Postgraduate

DANIŞMANLIK

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

ATIKSULARIN ARITILMASI

Undergraduate

Undergraduate

BİTİRME PROJESİ I

Undergraduate

Undergraduate

ARITMA TESİSİ İŞLETİMİ VE KONTROLÜ

Undergraduate

Undergraduate

ARITMA TESİSİ İŞLETİMİ VE KONTROLÜ

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LAB II

Undergraduate

Undergraduate

SULARIN ARITILMASI

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LAB II

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

Doctorate

Doctorate

ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

Undergraduate

Undergraduate

YAPI MÜHENDİSLİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

YAPI MÜHENDİSLİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

ATIKSULARIN ARITILMASI

Undergraduate

Undergraduate

ÖLÇME BİLGİSİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖLÇME BİLGİGİ

Undergraduate

Undergraduate

SOSYAL SEÇMELİ I

Undergraduate

Undergraduate

SOSYAL SEÇMELİ I

Postgraduate

Postgraduate

ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ

Taught Courses And Trainings

2006 - 2007

2006 - 2007

LAND CAD 'Her Çevre Tasarımcısının Rüyası'

Academic Units - Certificate Program

Kocadağistan E.

Representation and Promotion Activities

KUDAKAF 2023

Institutional Representation, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Turkey, Erzurum, 2023 - 2023

DAKAF 2022

Institutional Representation, Atatürk Üniversitesi, Turkey, Erzurum, 2022 - 2022

AUDAK Yönetim Kurulu Üyesi

Institutional Representation, AUDAK, Turkey, Eskişehir, 2017 - 2021

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenci Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği

Bozkurt E., Kocadağistan E.

2nd ICOLDE 2022 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022, Erzurum, Turkey, 29 - 30 November 2022, pp.68-69 Sustainable Development

2019

2019

Characterization Studies of Ion Exchange STY-DVB Microspheres

Ekmekyapar Torun F., Nazıkoğlu E., Kocadağıstan E.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.1546-1554

2017

2017

SYNTHESIS OF STYRENE DIVINYLBENZENE MICROSPHERESBY SUSPENSION POLYMERIZATION

EKMEKYAPAR TORUN F., KOCADAĞİSTAN E., ÇELİK F. N.

The 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 12 - 15 September 2017

2017

2017

Synthesis of Styrene Divinylbenzene Microspheres By Suspension Polymerization

Ekmekyapar Torun F., Kocadağıstan E., Çelik F.

3rd International Porous and Powder Materials Symposium Exhibition (PPM 2017), Aydın, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.372-377

2010

2010

Kombine (membran-anaerobik-aerobik) biyoreaktörlerde atıksu arıtımı.

Kocadağistan E., Kocadağistan B.

International sustainable water and wastewater management symposium, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010

2007

2007

Biyosorpsiyon Prosesi ve Prosesin Genel Bir Değerlendirmesi

KOCADAĞİSTAN E., BAYHAN Y. K.

VII Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 September 2007

2007

2007

Sulu ortamlardan Cu+2 nin Buğday Kepeği ile biyosorpsiyonu

KOCADAĞİSTAN B., KOCADAĞİSTAN E.

Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin, Turkey, 18 - 21 April 2007

2003

2003

Anaerobik Sabit Yatak Membran Biyoreaktörde Besi Maddesi Giderimi

KOCADAĞİSTAN B., KOCADAĞİSTAN E., TOPÇU N., DEMİRCİOĞLU N.

Türkiyede Çevre Kirlenmesi sempozyumu IV, 9-10 Ekim Gebze, 2003., Kocaeli/Gebze, Turkey, 9 October - 10 June 2003

1999

1999

Yukarı Akışlı Membran Biyoreaktörlerde C, N ve P 'un Birlikte Arıtımı

KOCADAĞİSTAN E., KOCADAĞİSTAN B., TOPÇU N.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi sempozyumu III. 18-19 Kasım, Gebze, 1999., Kocaeli, Turkey, 18 - 19 November 1999

1999

1999

Delikli Tabanlı Yatay Çarpma Perdeli Savakla Çöktürme Havuzlarında Çökelme Veriminin Artırılması

KOCADAĞİSTAN B., KOCADAĞİSTAN E., TOPÇU N.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi sempozyumu III. 18-19 Kasım, Gebze, 1999., Kocaeli, Turkey, 18 November 1999

Books & Book Chapters

2015

2015

Son Çöktürme, Dezenfeksiyon ve Son Havalandırma

Kocadağistan E.

in: Su ve Atıksu Mühendisliği Tasarım Esasları ve Uygulamaları, Toröz İsmail, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-25, 2015

Scientific Consultations

2019 - Continues

2019 - Continues

Project Consultancy

TUBİTAK

Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, TurkeyCongress and Symposium Activities

29 November 2022 - 30 November 2022

29 November 2022 - 30 November 2022

ICOLDE 2022

Audience

Erzurum-Turkey

01 September 2017 - 03 September 2017

01 September 2017 - 03 September 2017

SYNTHESIS OF STYRENE DIVINYLBENZENE MICROSPHERESBY SUSPENSION POLYMERIZATION/The 3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition

Attendee

İzmir-Turkey

Invited Talks

January 2021

January 2021

The 1st of the International Symposium of Disaster Emergency Information Intervention: Information Management and Response in Disaster and Emergencies

Conference

Atatürk Üniversitesi-Turkey

July 2020

July 2020

Erzurum İklim Eylem Planını Hazırlıyor

Workshop

Erzurum Büyükşehir Belediyesi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 349

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - ÜAK

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ataturk University

December-2017

December 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Aralık 2017 - UAK

April-2017

April 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - ÜAK