Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Keman Öğretiminde Vibrato Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma (Gazi Üniversitesi Örneği)

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Oda Müziği ve Çağdaş Türk Müziği Bestecilerinin Oda Müziği Eserlerinde Biçim ve Yapı

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English