Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2010 - 2016 Research Assistant

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2020 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2018 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2016 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2016 - 2020 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2016 - 2019 Fakülte Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanı

  Ataturk University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Courses

 • Doctorate Borçlar Hukukunun Güncel Sorunları

 • Undergraduate Eşya Hukuku II

 • Postgraduate Sözleşme Hukuku

 • Undergraduate Miras Hukuku II

 • Undergraduate Eşya Hukuku II

 • Undergraduate Miras Hukuku II

 • Doctorate İfa ve İfa Engelleri

 • Undergraduate Eşya Hukuku I

 • Undergraduate Miras Hukuku I

 • Undergraduate Eşya Hukuku I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II

 • Postgraduate Ölüme Bağlı Tasarruflar

 • Undergraduate Miras Hukuku I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II

 • Postgraduate Medeni Hukukun Güncel Sorunları

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II

 • Undergraduate Medeni Hukuk (Aile Hukuku) II

 • Postgraduate Miras Hukukunun Güncel Sorunları

 • Undergraduate Medeni Hukuk (Aile Hukuku) II

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I

 • Undergraduate Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler Hukuku) I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I

 • Undergraduate Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler Hukuku) I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I