Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir İnceleme

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.7, no.13, pp.423-459, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hem Haksız Hem de Taşkın Yapı Niteliğindeki Yapılar

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.11, pp.19-61, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmenin Sistematik Açıdan Borçlar Kanunundaki Yeri ve 2020 İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Durum

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.37-65, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Geçici Tescil Şerhi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.6, pp.375-407, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK m. 27

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, pp.709-737, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk Borçlar Hukukunda Hilenin Münferit Uygulama Alanları

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.81-115, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.45-64, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantıları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.1693-1726, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

in: Gayrimenkul Davaları Cilt: 1, Ayşe HAVUTÇU,Müslüm AKINCI,Mutlu DİNÇ, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.825-902, 2019 Creative Commons License

Adalet Meslek Etiği

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2018 Creative Commons License

Hukuk Kurallarının Somut Olaya Uygulanması

in: Hukukun Temel Kavramları, Eryıldız H. S., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-20, 2018 Creative Commons License

Evlilik Birliğinin Kurulması

in: Medeni Hukuku II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2017 Creative Commons License

Soybağı

in: Medeni Hukuku II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2017 Creative Commons License

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi

in: Medeni Hukuk II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017 Creative Commons License

Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017 Creative Commons License

Yasal Mirasçılar

in: Medeni Hukuk II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2017 Creative Commons License

Medeni Hukukun Kaynakları

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017 Creative Commons License

Medeni Hukuka Giriş

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2017 Creative Commons License

Medeni Hukukun Uygulanması

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2017 Creative Commons License

Evliliğin Genel Hükümleri

in: Medeni Hukuku II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2017 Creative Commons License

Hakların Korunması

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-19, 2017 Creative Commons License

Miras Hukukuna Giriş

in: Medeni Hukuk II, Doç. Dr. Metin İKİZLER, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2017 Creative Commons License

İyiniyet, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-17, 2017 Creative Commons License

Hak Kavramı

in: Medeni Hukuk I, Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2017 Creative Commons License

Geniş Anlamda Aile İlişkileri ve Vesayet

in: Medeni Hukuku II, Doç. Dr. Metin İkizler, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2017 Creative Commons License

Expert Reports

Bilirkişi Raporu

Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.15, Erzurum, 2016