Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi

Verdiği Dersler

  • Lisans Bilginin Düzenlenmesi I

  • Lisans Meslek Etiği

  • Lisans E Devlette Belge Yönetimi

  • Lisans Araştırma Kütüphaneleri

  • Lisans Bilginin Düzenlenmesi-Uygulama

  • Lisans Dizinleme Teknikleri

  • Lisans Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Yönetimi