Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

21. Yüzyıl Kütüphaneleri: Karma (Hybrid) Kütüphaneler

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 Mayıs 2017