Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mitolojilerde Devlet ve Hukuk: Mitolojilerde Yönetimin ve Kuralların Kaynağı

4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Uluslararası Sözleşmelerde Sosyal Güvenlik Hakkı

3. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

1876 Kanun-i Esasî’de Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenişi ve 1909 Değişiklikleri

1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017 Sustainable Development

Urban Entrepreneurialism and Urban Governance The Role of Corporate Social Responsibility

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES, Washington, Kiribati, 25 - 28 March 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

SİYASETİN İŞLEYİŞ YÖNTEMİVE DÜZENİ: SİYASAL REJİMVE SİSTEMLER

in: Siyaset Bilimi, Şükrü NİŞANCI, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.120-150, 2018

Gecekondu

in: Şehircilik, Elif Çolakoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016