Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EFFECT OF MUSIC THERAPY ON ANXIETY AND SLEEP QUALITY OF GERIATRIC HAEMATOLOGICAL ONCOLOGY PATIENTS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.23, no.4, pp.546-554, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The Effect of Yoga on Functional Recovery Level in Schizophrenic Patients

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.30, no.6, pp.761-767, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenirliği

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.11, no.1, 2019 (Other Refereed National Journals)

ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH STUDENTS PROFESSIONAL MATURITY AND FAMILY SUPPORT PERCEPTION LEVELS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, pp.83, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

IN DEPTH INVESTIGATION OF FEELINGS AND THOUGHTS OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS REGARDING SEXUALITY

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, pp.42, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

NURSES EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS AND THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.19, 2016 (Other Refereed National Journals)

DETERMİNATİON OF DEATH ANXIETY IN INTENSIVE CARE UNIT NURSES

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, pp.21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin algıladıkları sosyal destekle problem çözme becerisi arasındaki ilişki

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİİMLERİ DERGİSİ, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Moral Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.59-67, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ilahiyat Fakültesi Ögrencilerinin RuhsalHastalıga Yönelik Inançlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.11, pp.45-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGisi, vol.11, pp.45-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kişilerarası İlişkilerde İletişim Çatışmaları

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.0, pp.34-35, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mevsimsel depresyonlar ve başetme yolları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.8, pp.109-112, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Personelinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Tutumlarının Araştırılması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları psikososyal sorunlar

Uluslarası İsan Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.100-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

The prevalence of depression in elderly living at home in eastern Turkey

International Journal Of Human Sciences, vol.1, pp.100-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 - 26 October 2019

Depresyon Tanısı Almış Bireylerde Tedaviye Uyum ile Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi., 20 - 22 June 2019, pp.158

Yoğun bakım hemşirelerine verilen stres yönetimi eğitiminin merhamet yorgunluğuna etkisi

6.Uluslararası 17.ulusal Hemşirelik kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.58

Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bireylerde Aleksitimi Ve Benlik Saygısı

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.54

• Psikiyatri Hemşireliği Eğitimine Genel Bir Bakış

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 October - 26 December 2019, pp.52

• Psikiyatri Hizmetlerini Geliştirme Programları; Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 October - 26 December 2019, pp.52

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım Simülasyon

1.UluslararasıHemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, 20 - 22 June 2019

• Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşım

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June - 22 December 2019, pp.52

• Depresyon Tanısı Almış Bireylerde Tedaviye Uyum İle Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.45

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA YOGANIN TEDAVİYE UYUMAETKİSİ

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, 20 - 23 November 2018

Yaşlanan Dünya, Alzheimer Hastalığı ve Bakım Verenleri

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

The effect of yoga on functional recovery level in schizophrenic patients

32nd EURO NURSING AND MEDICARE SUMMIT, Paris, France, 26 - 28 October 2017

Müzik Terapisinin Yaşlı Kanser Hastalarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

4.Uluslararası 8.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016 Sustainable Development

Yanığa Maruz Kalmış Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

III. Uluslarası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Adölesan Grubu Öğrencilerde Tik Belirtileri ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki

III.Uluslaraı VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Meme Kanserli Hasta Eşlerindeki Öfke İfade Tarzlarının Anksiyete ve Depresyonla İlişkisi

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 04 October 2012, pp.346 Sustainable Development

Çatışma Çözümü Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Becerisine Etkisi

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 October 2012

Hemşirelerin Duygusal Zekaları İle İş Yaşamında Yaşadıkları Yalnızlık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.346-347

Yaşlılığa uyumu güçleştiren faktörler

Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği 1992 Teması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 November 1992, pp.68-74

Yaşlılığa uyumu güçleştiren faktörler

Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği 1992 Teması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 November 1992, pp.68-74

Books & Book Chapters

MADDE KULLANIM BOZUKLUĞUNDA BENLİK SAYGISI, SOSYAL İŞLEVSELLİK VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

in: Dahili Bilimleri Güncel Yaklaşımlar, Filiz Ersöğütçü,Mine Ekinci, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.89-114, 2021 Creative Commons License

Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi

in: Epidimiyoloji, Karabulut Nezihe, Editor, Atatürk üniversitesi açıköğretim Fakültesi, 2017

SAĞLIĞA ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

in: Temel Sağlık Bilgisi, Türkan Pasinlioğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-12, 2014 Creative Commons License

HASTANEDE DÜŞME VE İNTİHARLARIN ÖNLENMESİ

in: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Türkan Pasinlioğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-12, 2014 Creative Commons License