Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ULUSAL KÜLTÜR VE SANATA ETKİSİ

TÜRKİYAT, ss.305-318, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAUL KLEE NİN MÜZİĞE DÖNÜŞEN RESİMLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, ss.77-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GERÇEKLİKTEN SOYUTA GİDEN YOL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, ss.123-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BATILI SANAT ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA TÜRK RESMİNİN DEĞİŞİM EVRELERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.213-224, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETKİLEŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİNDE TÜRK SANATI EĞİTİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.243-252, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ESTETİK ALGI BİLİNCİNİN TOPLUM GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ

ULUSLARARASI AĞRI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ağrı, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013

TRANSFORMATİON PERİOD OF İNDUSTRİAL WASTES İN TO ARTİSTİC WORKS OF ART İN THE 20th AND 21th CENTURY

İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013

POSSİBLE HAZARD ASSOCİATED WİTH ART PAİNTS İN AQUATİC ENVİRONMENT

İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2013

THE ROLE OF THE EDUCATİON OF ART İN ESTABLİSHİNG ENVİRONMENTAL CONSCİOUSNESS

İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013

TÜRK SANATININ GELİŞİM SÜREÇLERİNDE BATI ETKİLEŞİMİNDEN KURTULMA ÇABASI

ODESSA 1. ULUSLARASI SANAT SEMPOZYUMU, Odesa, Ukrayna, 14 - 25 Mayıs 2011