Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

CHARACTERISTICS OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF ERZURUM

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.3586-3593, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

Estimating of rainfall soil losses in Oltu Anzav Watershed

African Journal Of Agricultural Research, vol.13, no.44, pp.2526-2541, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Evaluation of Tortum Waterfall According to the Criteria Used in the Selection of Protected Areas in Turkey

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.23, no.5, pp.1555-1563, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

HUMAN-INDUCED WATER POLLUTION AND MANAGEMENT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, no.2, pp.478-488, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ESTIMATING CARRYING CAPACITY OF OLYMPOS BEY MOUNTAINS COASTAL NATIONAL PARK

Fresenius Environmental Bulletin, vol.22, no.12, pp.3730-3738, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF TORTUM WATERFALL, TURKEY

Fresenius Environmental Bulletin, vol.22, no.12, pp.3783-3791, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The Importance of Solar Energy, a Renewable Energy Source, on Nature Conservation

AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.130, no.4, pp.219-238, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Determination of the efficiency of green areas in Erzurum City

Scientific Research And Essays, vol.6, no.2, pp.293-304, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

EFFECTS OF DIFFERENT SPORT SURFACES ON MUSCLE PERFORMANCE

BIOLOGY OF SPORT, vol.26, no.3, pp.285-296, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Allelopathic Effects of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Leaf Extracts on Turf grass Seed Germination and Seedling Growth

Asian Journal Of Chemistry, vol.19, no.4, pp.3169-3177, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

GELIŞMEKTE OLAN YENI BIR KIŞ TURIZM MERKEZI: BOZDAĞ DENIZLI

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.1347-1359, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARS KENT HALKININ SÜS BİTKİLERİNE OLAN TALEBİNİN BELİRLENMESİ

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.5, no.2, pp.151-164, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi

Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.13, no.1, pp.22-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Physical Carrying Capacity of Erzincan Girlevik Waterfall and Its Vicinity

Kent Akademisi |, vol.13, no.1, pp.22-36, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Determination of recreational demands and requests of visitors coming to Erzincan Girlevik waterfall and its vicinity

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimating of rainfall soil losses in Oltu Anzav Watershed

African Journal Of Agricultural Research, vol.13, no.44, pp.2526-2541, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Traffic Accidents Based on GİS For Use in Transportation Planning in the City of Erzurum

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, no.3, pp.221-230, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Accessıbılıty of Urban Parks by Dısabled Users

nternational Journal of Research in Social Sciences, vol.6, no.12, pp.578-594, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Contribution Of Dam Lakes To Recreation Palandöken Cat Dam

International Journal of Research in Social Sciences, vol.6, no.12, pp.617-627, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of natural water values in terms of protected area criterias in İspir Yedigöller region

Biological Diversity and Conservation, vol.7, no.2, pp.78-85, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İspir Yedigöller Bölgesi Fiziksel Kaynak Değerlerinin Korunan Alan Kriterleri Yönünden Araştırılması

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.76-85, 2016 (Other Refereed National Journals)

Importance and role of sport areas in urban land planning; sample of Erzurum, Turkey

World Applied Sciences Journal, vol.25, no.7, pp.1078-1086, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum Gelişim ve Modellenme Süreci

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.44, no.2, pp.1-2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Av Turizminin Alternatif Turizm Kapsamında Erzurum İli Turizmine Etkisi

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.66, pp.17-35, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kadın Peyzaj Mimarlarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Yeri ve Önemi

Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.1, no.2, pp.125-133, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Allelopathic Effects of Scots Pine Pinus sylvestris L Leaf Extracts on Turf grass Seed Germinationand Seedling Growth

Asian Journal Of Chemistry, vol.19, no.4, pp.3169-3177, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Efficiency of the Sports Area in the City of Erzurum

Journal of Applied Sciences, vol.5, no.3, pp.470-475, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.95-104, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peyzaj Tasarımında Altın Oran Kavramı

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.897-901

Kars Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi

I. International Ornamental Plants Congress - VII, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Erzurum Kenti Yeşil Alanlarda Kullanılan Süs Bitki Materyalin Belirlenmesi

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.577-587

Kent Içı Ve Yakın Çevresındekı Baraj Göletlerinin Rekreasyona Katkısı Kuzgun Barajı Örneği

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.594-600

Ağrı Kentinde Mevcut Ve Öngörülen Aktif Yeşil Alan Yeterliliğinin İncelenmesi

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.184-190

Erzurum İspir İlçesinin Alternatif Turizm Kapsamında Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Al–Farabi, 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1086-1099

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Yerleşke İçerisindeki Rekreasyonel Talep Ve Eğilimleri

Al–Farabi, 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.521-530

STUDYING OF SUSTAINABLE DESIGN PROCESS IN UNIVERSITY CAMPUSES AND SUGGESTION FOR SUSTAINABLE CAMPUS DESIGN IN SELÇUK UNIVERSITY

II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, 11 - 15 September 2018, vol.1, pp.204-210

Çıldır Gölü’nün Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.282-288

Paşabahçe Mesire Alanının (Sivas) Kırsal Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018

ERZURUM KENTİ HALKININ, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK VE İLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

INTERNATİONAL WEST ASİA CONGRESS OF TOURİSM RESEARCH, Van, Turkey, 28 October - 01 November 2017, pp.43-44

Characteristics of air pollution in the city of Erzurum

International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, 4 - 07 November 2017, pp.22

İSPİR YEDİGÖLLER BÖLGESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

INTERNATİONAL WEST ASİA CONGRESS OF TOURİSM RESEARCH, Van, Turkey, 28 October - 01 November 2017, pp.112-113

The Design Principles of Therapeutic Gardens

INTERNATIONAL CONGRESS onLANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, SERAJOVA, Bosnia And Herzegovina, 6 October - 10 November 2017, pp.12

Contribution of Dam Lakes to Recreation Kuzgun Dam

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean RegionOctober 4-6, 2017Rome – ItalyMESAEP 2017, 4 - 06 October 2017

Possible ways of mitigating the effects of climate change using efficient urban planning and landscape design principles in Turkey

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 07 October 2017

Effect of Hunting Tourism for Tourism in Erzincan under Alternative Tourism

ULUSLARARASI ERZİNCANSEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016

LANDSCAPE DESIGN PRINCIPLES OF UNIVERSITY CAMPUSES A CASESTUDY IN CAMPUS OF ALAEDDIN KEYKUBAT SELCUK UNIVERSITY

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, SRAYOVA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

A Research on Accessıbılıty of Urban Parksby Dısabled Users

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences ICENS 2016

CONTRIBUTION OF DAM LAKES TORECREATION; PALANDÖKEN CAT DAM, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

BLACK POINT ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS 2015ERZURUM CITY CASE

Proceedings of Academics World International Conference, Manila, Philippines, 2 - 05 May 2016

Books & Book Chapters

Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi

in: Mimarlık, Planlama veTasarım Araştırmaları, Biçer Parlak Ö., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.114-122, 2018 Creative Commons License

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT, Erdoğan O, Avsever M L., Editor, Ekin Basım Dağıtım Yayın, Bursa, pp.1-59, 2018 Creative Commons License

Erzincan Girlevik Şelalesi ve YakınÇevresinin Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi

in: Mimarlık, Planlama veTasarım Araştırmaları, Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER, Editor, Nobel, Ankara, pp.113-130, 2018

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALARDOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT, DR. OKTAY ERDOĞANDR. MERİÇ LÜTFİ AVSEVER, Editor, EKİN, Bursa, pp.43-58, 2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE MASTER PLANI PEYZAJ TASARIMI

in: Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşke Master Planı 2018, Kübra Cihangir ÇAMUR, Defne DURSUN, Doğan DURSUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi Müdürlüğü, Erzurum, pp.101-136, 2018

PLANNING PROCESS OF RECREATIONAL AREAS BASED ON THE USE OF FOREST SOURCES FOR RECREATIONAL PURPOSE

in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Recep EFE ve Münir ÖZTÜRK, Editor, Lady stephenson International Federation of Library Associations (IFLA), Newcastle, pp.507-530, 2017

EXPO 2016 Atatürk Üniversitesi Tanıtım Bahçesi

Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1207, Erzurum, 2016

EXPO 2016 Atatürk Üniversitesi Tanıtım Bahçesi

in: EXPO 2016 Atatürk Üniversitesi Tanıtım Bahçesi, Sevgi Yılmaz,Hasan Yılmaz, Editor, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-165, 2016

Hava Kirliliğinde Ekolojik Koridor Senaryoları: Erzurum Kenti

in: Hava Kirliliğinde Ekolojik Koridor Senaryoları: Erzurum Kenti, Prof. Dr. Sevgi Yılmaz,Doç. Dr. Doğan Dursun, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-136, 2015

Expert Reports

Erzurum Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenlemesi

T.C. ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, pp.7, Erzurum, 2018

Other Publications