Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Academician Opinions on BolognaProcess in Associate Degree Child DevelopmentPrograms

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.2, ss.572-584, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation in Language Learning and Teaching

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.2, ss.562-571, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Önemi

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.256-265, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen öğretiminde bilişsel gelişim

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.458-465, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme ve Stres Arasındaki İlişki

Ekev Akademi Dergisi, cilt.20, ss.107-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Drama Method on the Decision Making Skills of Primary School Students

International Journal of Scientific Research, cilt.5, ss.9-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of language teaching materials according to English teachers’ point of views

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.210-220, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Rehberliğin Önemi

Ekev Akademi Dergisi, cilt.16, ss.247-259, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.189-212, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Davranışlarımızın Genetik ve Çevresel Boyutları

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.37-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları İhtiyaç ve Kopya Çekme Sebepleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.121-136, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effective Motivation in Language Learning

Education Resources Information Center, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Communication in Language Teaching

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.253-268, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dil Öğrenme Stratejileri ve Algılama Farklılıkları

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.99-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors which Affects the Success in English Teaching in Turkey The Example of Erzurum

Education Resources Information Center, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kadının Eğitimi Alanındaki Eşitsizlikler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.177-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE KADININ EĞİTİMİALANINDAKİ EŞİTSİZLİKLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.177-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance and Effect of Using Aid Materials in Foreign Language Teaching

Education Resources Information Center, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hazırlık Sınıflarında Uygulanan Dil Öğretim Programının Amacına Ulaşma Düzeyi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.227-250, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Background Knowledge Interest and Topic Familiarity on Reading

Education Resources Information Center, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Backround Knowledge, Interest and Topic Fammiliarity on Readin

ERIC Full Text Online Submission System,, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Learning a Foreign Language very Necessary?

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.252-264, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Bilginin Felsefi Temelleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.198-207, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizdeki Sekiz Yıllık Temel Eğitim Uygulamasının Amaçlar Bakımından Gelişmiş Ülkelerdeki Temel Eğitim Süreleri İle Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.293-304, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyunların Öğrenmedeki Yeri ve Önemi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.110-120, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Öğretim Etkinliklerinde Motivasyon ve Başarı

Ekev Akademi Dergisi, cilt.7, ss.199-212, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programlarında Bologna Süreci Üzerine Akademisyen Görüşlerinin İncelenmesi

HOCA AHMET YESEVİ 2.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.158-17

Öğretmenlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim

The 6h International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK) Kars-2018, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

The Evaluation of Social Sharing Nets’ Using Information, Attitudes and Behaviors According to Nickname Usage and Time Used for It in Turkey

IASSR INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017

The Evaluation of Social Sharing Nets Using Information Attitutes and Behaviors According to Nickname and Time Used for it in Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.1-203

Türk İslam Cihad ve Fütühat Anlayışının Dayandığı Güç

II. Uluslararası Harakani Sempozyumu, Kars, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Öncesi Eğitim

Çocuk Gelişimi Uygulamaları, Prof. Dr. Rengin ZENBAT, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2015

Aile Eğitimi - I, Aile Eğitimi - II

Aile Eğitimi, ALİ OSMAN ENGİN, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2013

Eğitici Oyuncak Planlama, Eğitici Oyuncak Yapma

Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, MEHMET ALİ SEVEN, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretm Fakültesi Yayınları, 2013

Gelişim, Öğrenme, Öğrenme Kuramları

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, MEHMET ALİ SEVEN, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2013