Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türk Romanında İstanbul'un İşgali

Derin Tarih , no.139, pp.100-107, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Necip Fazıl: Gençlik İlgisi ve Beklentileri

Anadolu Mektebi , no.15, pp.40-44, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şiir Denizinde Hızır'la Yola Çıkmak

Yedi İklim , no.368, pp.135-142, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Okay ve Necip Fazıl

Türk Edebiyatı , vol.4, pp.62-67, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Okay ve Batılılaşma Sorunu

YEDİ iKLİM , no.7, pp.51-53, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Okay ve Erzurum

Beyazşehir Palandöken , vol.6, pp.96-100, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Okay ve Nurettin Topçu

Edebiyat Ortamı , no.8, pp.52-56, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tanpınar ve Erzurum

Beyazşehir Palandöken , vol.6, pp.38-43, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Edebiyat Medeniyet Tanzimat

Yedi İklim , vol.6, pp.93-96, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

ERDEM , no.62, pp.237-249, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Mehmet Âkif e Bir Başka Cepheden Bakmak

Yedi İklim , vol.23, no.250, pp.128-130, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Necip Fazıl ın Şiirinde Hiciv

Yedi İklim , vol.23, no.254, pp.43-48, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Mustafa Miyasoğlu'nun Şiiri

Sarmaşık Kültür , no.4, pp.1-10, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çağdaş Şiirin Ezgin Na'tları

Yedi İklim , no.45, pp.12-15, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Tiyatrosunda Fatih ve İstanbul'un Fethi

Yedi İklim , no.25, pp.53-79, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Necip Fazıl ın Şiirinde Şekil ve Kalıp

Yedi İklim , vol.25, pp.24-27, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yahya Kemal ve Öteki İstanbul

Yedi İklim , vol.6, pp.12-14, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yahya Kemal ve İstanbul un Fethi

Türk Edebiyatı , vol.7, pp.18-22, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

İsyan Günlerinde Aşk

Yedi İklim , vol.9, pp.18-21, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Beş Şehir Etrafında

Dergah , vol.8, pp.26-28, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Anket Çevresinde

Yedi İklim , vol.8, pp.26-28, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Karanlığa Direnen Yıldız

Türk Edebiyatı , vol.10, pp.13-16, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Leyla ile Mecnun İşte Bizim Hikâyemiz

Yedi İklim , vol.14, pp.22-26, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mehmet Çınarlı'nın Şiiri

Türk Dili , vol.12, pp.12-16, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Mekânların Büyüsü ve Beyoğlu

Edebiyat Ortamı , vol.8, pp.1-5, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kadın Dergiciliği ve Mehmet Rauf

Toplumsal Tarih , vol.6, pp.26-30, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üç İstanbul

Yedi İklim , vol.8, pp.3-6, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Renklerin Dili yahut Maî ve Siyah

Akademik Araştırmalar , vol.9, pp.25-29, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Aşkın Serüvenini Okurken

Yedi İklim , vol.8, pp.14-18, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Yalnız Adam Naim Efendi

Yedi İklim , vol.9, pp.22-27, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ziya Paşa ve Terkib i Bend

Yedi İklim , vol.7, pp.5-9, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hikâye Üzerine

İSLÂMİ EDEBİYAT , vol.3, pp.12-13, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAHNENİN DIŞINDAKİLER’DE MÜTAREKE ATMOSFERİ

Tanpınar, Erzurum, Turkey, 23 November 2023

HİKÂYE TÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE ANA ÇİZGİLER

100. Yılında Cumhuriyet/ II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 October 2023

Mehmet Âkif te Sosyal Meseleler ve Hz Ömer Duyarlılığı

Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Millî Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.203

Cemiyet Şairi Olarak Necip Fazıl Kısakürek

Kaldırımlardan Sakarya’xxya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 2 - 05 March 2017, vol.2, pp.290-302

Bir Erzincan Sevdalısı Rıfkı Kaymaz

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.677-682

Cemil Meriç ve Roman

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu- Bildiriler, Gümüşhane, Turkey, 5 - 06 May 2016, vol.1, pp.143-155

Necip Fazıl ve Peygamber Sevgisi

Vefatının 33. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Erzurum, Turkey, 18 May 2016

Necip Fazıl ve Peygamber Sevgisi

Vefatının 33. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Erzurum, Turkey, 18 May 2016

Necip Fazıl ın Şiirinde Mizah

Ölümünün 33. Yılında Necip Fazıl Kırasürek, Turkey, 15 May 2016

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı

Mütefekkir bir Dava Adamı: Mehmet Âkif Ersoy, Erzurum, Turkey, 21 March 2016

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı

Mütefekkir bir Dava Adamı: Mehmet Âkif Ersoy, Erzurum, Turkey, 21 March 2016

Yeni Türk Şiirinde Öğüt

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 October 2013, vol.1, pp.41-59

Vecize Edebiyatı ve Vecizelerde Kadın Erkek İlişkilerine Bakışa Ait Bazı Dikkatler

XI. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, vol.1, pp.485-496

Karakterine Ait Bazı Özellikler ve Şiirine Yansımaları

Mehmet Âkif 100 Yıl Sonra Berlin'de, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2014, pp.143-151

Köprülü ile Agâh Sırrı Levend in Edebiyat Tarihçiliği

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 26 December 2014

Sezai Karakoç Şiirinde Mahalli Unsurlar

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.157-171

Necip Fazıl ın Şiirinde Hiciv

Necip Fazıl Kısakürek, 17. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ, Turkey, 25 June 2014 - 27 June 0204, pp.1

Necip Fazıl'ın Tasavvufi Oyunları

Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.15-22

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2011, pp.1

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, Erzurum, Turkey, 11 - 13 March 2011

Baba Oğul İlişkisi ve Ali Ekrem in Gözüyle Namık Kemal

Doğumunun 170. Yılında Uluslar arası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, pp.1029-1037

Mazi ile Ati Arasında Bir Şair

Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni 4- Edebiyat ve Düşünce, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2009, pp.104-113

Şiiri Birlikte Yazmak Cahit Sıtkı Ziya Osman Dostluğu

Doğumunun 100. Yılında Uluslarası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.935-947

Bosna Savaşının Türk Şiirine Yansımaları

Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2010, pp.305-321

1990 lı Yıllarda Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.341-356

Tanpınar da Boğaziçi ve Deniz

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 10 October 2009, pp.637-649

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif

Mehmet Âkif in Milli Mücadele İçindeki Yeri ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci, Erzurum, Turkey, 11 - 13 March 2009

Gerçekçilik Açısından Âkif in Şiirine Bir Bakış

Mehmet Âkif- Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara, Turkey, 27 - 28 December 2008, pp.282-292

Yahya Kemal ve Deniz

50 Yıl Sonra Yahya Kemal, Üsküp, Macedonia, 30 October - 02 November 2008, pp.164-172

Sezai Karakoç ve Batı

Şair Memleketinde, Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 21 May 2008, pp.1

Refik Halit Karay ın Üslubuna Dair Bazı Dikkatler

Refik Halit Karay 120 Yaşında Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 10 May 2008, pp.1

Firavun İmanı Romanında Âkif ve Çevresi

Mehmet Âkif –Dönemi ve Çevresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2007, pp.164-169

Çağdaş Şiirde Anlam Sorunu ve Ahmet Haşim

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.1127-1134

Üç Şairin Gözüyle Atatürk

III: Türkoloji Günleri- Panel, Erzurum, Turkey, 06 November 2006

Yakup Kadri nin Hikâye ve Romanlarında Millî Mücadele

Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 22 July 2005, pp.89-94

Edebiyat ve Gelenek

Edebiyat ve Gelenek- Panel, Erzurum, Turkey, 11 May 2005 - 11 May 2015

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiaresi

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.1

Yahya Kemal ve İstanbul

Şairlerimiz: Yahya Kemal Beyatlı- Panel, Erzurum, Turkey, 04 November 2002

Abdülhak Hamid in Şiirinde Ben in Görünümü

Şairlerimiz: Abdülhak Hâmid Tarhan- Panel, Erzurum, Turkey, 10 April 2002

Beş Şehir'de Erzurum

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Erzurum, İstanbul, Turkey, 03 November 2001 - 03 November 2011, pp.127-133

Beş Şehir in Etrafında

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar- Panel, Erzurum, Turkey, 24 May 2001

Books & Book Chapters

Sahnenin Dışındakile'de Mütareke Atmosferi

in: Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar, Alıcı, Yunus, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.31-45, 2023

Mehmet Rauf: Cumhuriyet Sevinci ve Aşktan Vatanseverliğe Geçiş

in: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Yazar, Elmas Şahin- Kadir Can Dilber, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.347-352, 2023

Mehmet Âkif ve Cami

in: Mehmet Âkif 150 Yaşında, Güneş, Mehmet- Güngör, Bilgin- Toksöz, Sedat, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.23-38, 2023

Tarık Buğra ve Milli Mücadele

in: 100. Yılında Milli Mücadele Edebiyatı, Hakan Sarı- Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur, İstanbul, pp.266-289, 2022

Üç Tiyatro Eseri Ekseninde Yunus Emre’ye Bakış

in: Yunus Emre, Hakan Sarı,Yusuf Koşar, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, Ankara, pp.305-322, 2021

İki Kardeş Ülkenin Milli Marşları Üzerine

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Birol Emil,Zeki Taştan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.207-213, 2021

Üç Tiyatro Eseri Ekseninde Yunus Emre’ye Bakış

in: Yunus Emre II. Cilt, Sarı Hakan, Koşar Yusuf, Editor, Ihlamur Kitap, İstanbul, pp.305-322, 2021

İki Kardeş Ülkenin Milli Marşları Üzerine

in: 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Birol Emil, Zeki Taştan, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.207-213, 2021

Avni Gözütok'un Ardından

in: Prof. Dr. Avni Gözütok –Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu,Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.33-34, 2020

Necip Fazıl'da Peygamber Sevgisi

in: Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu,Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.59-66, 2020

Son On Beş Dakika Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi

in: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Veysel Şahin, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.621-640, 2020

Necip Fazıl’da Peygamber Sevgisi

in: Prof. Dr. Avni Gözütok –Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu- Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi yayınevi, Erzurum, pp.59-66, 2020

Avni Gözütok'un Ardından

in: Prof. Dr. Avni Gözütok –Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu- Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi yayınevi, Erzurum, pp.33-34, 2020

Eylül Romanında Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi

in: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, Veysel Şahin, Editor, Akçağ yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2020

Ahmet Hamdi Tanpınar

Atatürk Üniversitesi yayını, Erzurum, 2016

Kemalettin Kâmi Kamu

Atatürk Üniversitesi yayını, Erzurum, 2015

Fikret- Halûk İlişkisi ve Şiirine Yansımaları

in: Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, Özcan B., Editor, Kesit Yayınevi, İstanbul, pp.9-24, 2015

"Fikret- Halûk İlişkisi ve Şiirine Yansımaları"

in: Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret, Özcan Bayrak, Editor, Kesit yayınevi, İstanbul, pp.9-24, 2015

Başka Hayatlar Peşinde

Kitabevi, İstanbul, 2012

Müşâhedât Romanı Üzerine

in: Ahmet Midhat Efendi, Mİyasoğlu M., Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.1-13, 2012

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiareleri

in: Defin, Naskali E. G., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1-20, 2012

Gezginlerin Gözüyle Erzurum

in: Bir Şehir Var Yaylada Erzurum, Yazıcı E, Bozoğlu H, Editor, Erzurum İl Özel İdaresi Yayını, Erzurum, pp.209-248, 2011

Namık Kemal’in Romancılığı

in: Namık Kemal, Karataş T, Tavukçu O. K., Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.238-257, 2011

Servet i Fünun Şiiri

Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2009

Edebî Hatıralar

Kitabevi, İstanbul, 2008

Tarık Buğra ve Akşehir

in: Tarık Buğra, Tekin M, Yılmaz E. B., Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Erzurum, pp.279-292, 2008

Portre Yazarı Olarak Yahya Kemal

in: Yahya Kemal Beyatlı, Yetiş K., Editor, :Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.94-98, 2008

Şiirler

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2000

Hikâyenin Kıyısında

in: Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996, Törenek M, Editor, Türkiye Yazarlar Birliği,, İstanbul, pp.235-242, 1996

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1-8, 2023

Metrics

Publication

134

Project

2

Thesis Advisory

31
UN Sustainable Development Goals