Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Dolayısıyla

TYB AKADEMİ, cilt.8, ss.25-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Okay ve Necip Fazıl

Türk Edebiyatı, ss.62-67, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Orhan Okay ve Batılılaşma Sorunu

YEDİ iKLİM, ss.51-53, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Orhan Okay ve Erzurum

Beyazşehir Palandöken, ss.96-100, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Orhan Okay ve Nurettin Topçu

Edebiyat Ortamı, ss.52-56, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Tanpınar ve Erzurum

Beyazşehir Palandöken, ss.38-43, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Necip Fazıl ın Tasavvufî Oyunları

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.1175-1184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fikret Halûk İlişkisi ve Şiirine Yansımaları

Asos Journal, cilt.3, ss.1-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebiyat Medeniyet Tanzimat

Yedi İklim, ss.93-96, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Cahit Sıtkı nın Kendi Döneminin Şiirine Bakışı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.63-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dil Ustası Refik Halit Karay Üzlubuna Dair Bazı Dikkatler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.159-174, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Âkif e Bir Başka Cepheden Bakmak

Yedi İklim, cilt.23, ss.128-130, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Mehmet Âkif e Bir Başka Cepheden Bakmak

Yedi İklim, cilt.23, ss.128-130, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Necip Fazıl ın Şiirinde Hiciv

Yedi İklim, cilt.23, ss.43-48, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şiirimizde Yenileşme Süreci ve Serbest Şiir

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.13-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiirimizde Yenileşme Süreci ve Serbest Şiir

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.13-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziya Paşa’xxnın Takipçisi Bir Şair: Ayetullah Bey ve Terkib-i Bendi

Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.43-56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Dergiciliği ve Mehmet Rauf

Toplumsal Tarih, ss.26-30, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mehmet Âkif te Sosyal Meseleler ve Hz Ömer Duyarlılığı

Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Millî Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.203

Mehmet Âkif te Sosyal Meseleler ve Hz Ömer Duyarlılığı

Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Millî Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.203

Cemiyet Şairi Olarak Necip Fazıl Kısakürek

Kaldırımlardan Sakarya’xxya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 2 - 05 March 2017, cilt.2, ss.290-302

Bir Erzincan Sevdalısı Rıfkı Kaymaz

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.677-682

Cemil Meriç ve Roman

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu- Bildiriler, Gümüşhane, Türkiye, 5 - 06 May 2016, cilt.1, ss.143-155

Necip Fazıl ve Peygamber Sevgisi

Vefatının 33. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Erzurum, Türkiye, 18 May 2016

Necip Fazıl ve Peygamber Sevgisi

Vefatının 33. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Erzurum, Türkiye, 18 May 2016

Necip Fazıl ın Şiirinde Mizah

Ölümünün 33. Yılında Necip Fazıl Kırasürek, Türkiye, 15 May 2016

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı

Mütefekkir bir Dava Adamı: Mehmet Âkif Ersoy, Erzurum, Türkiye, 21 March 2016

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı

Mütefekkir bir Dava Adamı: Mehmet Âkif Ersoy, Erzurum, Türkiye, 21 March 2016

Yeni Türk Şiirinde Öğüt

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 27 October 2013, cilt.1, ss.41-59

Vecize Edebiyatı ve Vecizelerde Kadın Erkek İlişkilerine Bakışa Ait Bazı Dikkatler

XI. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 November 2014, cilt.1, ss.485-496

Karakterine Ait Bazı Özellikler ve Şiirine Yansımaları

Mehmet Âkif 100 Yıl Sonra Berlin'de, Ankara, Türkiye, 19 - 21 December 2014, ss.143-151

Köprülü ile Agâh Sırrı Levend in Edebiyat Tarihçiliği

Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 26 December 2014

Sezai Karakoç Şiirinde Mahalli Unsurlar

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 April 2012, ss.157-171

Necip Fazıl ın Şiirinde Hiciv

Necip Fazıl Kısakürek, 17. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ, Türkiye, 25 June 2014 - 27 June 0204, ss.1

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa, Ankara, Türkiye, 18 - 20 April 2011, ss.1

Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa, Ankara, Türkiye, 18 - 20 April 2011, ss.1

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, Erzurum, Türkiye, 11 - 13 March 2011

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, Erzurum, Türkiye, 11 - 13 March 2011

Baba Oğul İlişkisi ve Ali Ekrem in Gözüyle Namık Kemal

Doğumunun 170. Yılında Uluslar arası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 December 2010, ss.1029-1037

Baba Oğul İlişkisi ve Ali Ekrem in Gözüyle Namık Kemal

Doğumunun 170. Yılında Uluslar arası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 December 2010, ss.1029-1037

Mazi ile Ati Arasında Bir Şair

Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni 4- Edebiyat ve Düşünce, Ankara, Türkiye, 25 - 26 December 2009, ss.104-113

Şiiri Birlikte Yazmak Cahit Sıtkı Ziya Osman Dostluğu

Doğumunun 100. Yılında Uluslarası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 09 October 2010, ss.935-947

Şiiri Birlikte Yazmak Cahit Sıtkı Ziya Osman Dostluğu

Doğumunun 100. Yılında Uluslarası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 09 October 2010, ss.935-947

Bosna Savaşının Türk Şiirine Yansımaları

Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 June 2010, ss.305-321

Bosna Savaşının Türk Şiirine Yansımaları

Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 June 2010, ss.305-321

1990 lı Yıllarda Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 March 2008, ss.341-356

Tanpınar da Boğaziçi ve Deniz

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 10 October 2009, ss.637-649

Tanpınar da Boğaziçi ve Deniz

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 10 October 2009, ss.637-649

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif

Mehmet Âkif in Milli Mücadele İçindeki Yeri ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci, Erzurum, Türkiye, 11 - 13 March 2009

İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif

Mehmet Âkif in Milli Mücadele İçindeki Yeri ve İstiklâl Marşı nın Yazılış Süreci, Erzurum, Türkiye, 11 - 13 March 2009

Gerçekçilik Açısından Âkif in Şiirine Bir Bakış

Mehmet Âkif- Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara, Türkiye, 27 - 28 December 2008, ss.282-292

Gerçekçilik Açısından Âkif in Şiirine Bir Bakış

Mehmet Âkif- Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara, Türkiye, 27 - 28 December 2008, ss.282-292

Yahya Kemal ve Deniz

50 Yıl Sonra Yahya Kemal, Üsküp, Makedonya, 30 October - 02 November 2008, ss.164-172

Yahya Kemal ve Deniz

50 Yıl Sonra Yahya Kemal, Üsküp, Makedonya, 30 October - 02 November 2008, ss.164-172

Sezai Karakoç ve Batı

Şair Memleketinde, Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 21 May 2008, ss.1

Sezai Karakoç ve Batı

Şair Memleketinde, Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 21 May 2008, ss.1

Refik Halit Karay ın Üslubuna Dair Bazı Dikkatler

Refik Halit Karay 120 Yaşında Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 10 May 2008, ss.1

Refik Halit Karay ın Üslubuna Dair Bazı Dikkatler

Refik Halit Karay 120 Yaşında Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 10 May 2008, ss.1

Firavun İmanı Romanında Âkif ve Çevresi

Mehmet Âkif –Dönemi ve Çevresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 November 2007, ss.164-169

Firavun İmanı Romanında Âkif ve Çevresi

Mehmet Âkif –Dönemi ve Çevresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 November 2007, ss.164-169

Çağdaş Şiirde Anlam Sorunu ve Ahmet Haşim

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 April 2007, ss.1127-1134

Çağdaş Şiirde Anlam Sorunu ve Ahmet Haşim

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 April 2007, ss.1127-1134

Üç Şairin Gözüyle Atatürk

III: Türkoloji Günleri- Panel, Erzurum, Türkiye, 06 November 2006

Üç Şairin Gözüyle Atatürk

III: Türkoloji Günleri- Panel, Erzurum, Türkiye, 06 November 2006

Yakup Kadri nin Hikâye ve Romanlarında Millî Mücadele

Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 July 2005, ss.89-94

Yakup Kadri nin Hikâye ve Romanlarında Millî Mücadele

Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 July 2005, ss.89-94

Edebiyat ve Gelenek

Edebiyat ve Gelenek- Panel, Erzurum, Türkiye, 11 May 2005 - 11 May 2015

Edebiyat ve Gelenek

Edebiyat ve Gelenek- Panel, Erzurum, Türkiye, 11 May 2005 - 11 May 2015

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiaresi

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 November 2004, ss.1

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiaresi

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 November 2004, ss.1

Yahya Kemal ve İstanbul

Şairlerimiz: Yahya Kemal Beyatlı- Panel, Erzurum, Türkiye, 04 November 2002

Yahya Kemal ve İstanbul

Şairlerimiz: Yahya Kemal Beyatlı- Panel, Erzurum, Türkiye, 04 November 2002

Abdülhak Hamid in Şiirinde Ben in Görünümü

Şairlerimiz: Abdülhak Hâmid Tarhan- Panel, Erzurum, Türkiye, 10 April 2002

Abdülhak Hamid in Şiirinde Ben in Görünümü

Şairlerimiz: Abdülhak Hâmid Tarhan- Panel, Erzurum, Türkiye, 10 April 2002

Beş Şehir'de Erzurum

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Erzurum, İstanbul, Türkiye, 03 November 2001 - 03 November 2011, ss.127-133

Beş Şehir'de Erzurum

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Erzurum, İstanbul, Türkiye, 03 November 2001 - 03 November 2011, ss.127-133

Beş Şehir in Etrafında

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar- Panel, Erzurum, Türkiye, 24 May 2001

Beş Şehir in Etrafında

Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar- Panel, Erzurum, Türkiye, 24 May 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Ahmet Hamdi Tanpınar

Atatürk Üniversitesi yayını, Erzurum, 2016

Kemalettin Kâmi Kamu

Atatürk Üniversitesi yayını, Erzurum, 2015

Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret

Fikret- Halûk İlişkisi ve Şiirine Yansımaları, Özcan B., Editör, Kesit Yayınevi, İstanbul, ss.9-24, 2015

Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret

Fikret- Halûk İlişkisi ve Şiirine Yansımaları, Özcan B., Editör, Kesit Yayınevi, İstanbul, ss.9-24, 2015

Başka Hayatlar Peşinde

Kitabevi, İstanbul, 2012

Başka Hayatlar Peşinde

Kitabevi, İstanbul, 2012

Defin

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiareleri, Naskali E. G., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.1-20, 2012

Ahmet Midhat Efendi

Müşâhedât Romanı Üzerine, Mİyasoğlu M., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.1-13, 2012

Defin

Şiirimizde Ölüm Yolculuğu ve Tabut İstiareleri, Naskali E. G., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.1-20, 2012

Ahmet Midhat Efendi

Müşâhedât Romanı Üzerine, Mİyasoğlu M., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.1-13, 2012

Bir Şehir Var Yaylada Erzurum

Gezginlerin Gözüyle Erzurum, Yazıcı E, Bozoğlu H, Editör, Erzurum İl Özel İdaresi Yayını, Erzurum, ss.209-248, 2011

Bir Şehir Var Yaylada Erzurum

Gezginlerin Gözüyle Erzurum, Yazıcı E, Bozoğlu H, Editör, Erzurum İl Özel İdaresi Yayını, Erzurum, ss.209-248, 2011

Namık Kemal

Namık Kemal’in Romancılığı, Karataş T, Tavukçu O. K., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.238-257, 2011

Namık Kemal

Namık Kemal’in Romancılığı, Karataş T, Tavukçu O. K., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.238-257, 2011

Servet i Fünun Şiiri

Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2009

Servet i Fünun Şiiri

Yeri:Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2009

Edebî Hatıralar

Kitabevi, İstanbul, 2008

Edebî Hatıralar

Kitabevi, İstanbul, 2008

Tarık Buğra

Tarık Buğra ve Akşehir, Tekin M, Yılmaz E. B., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Erzurum, ss.279-292, 2008

Yahya Kemal Beyatlı

Portre Yazarı Olarak Yahya Kemal, Yetiş K., Editör, :Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.94-98, 2008

Yahya Kemal Beyatlı

Portre Yazarı Olarak Yahya Kemal, Yetiş K., Editör, :Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, ss.94-98, 2008

Tarık Buğra

Tarık Buğra ve Akşehir, Tekin M, Yılmaz E. B., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Erzurum, ss.279-292, 2008

Şiirler

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2000

Şiirler

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2000

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996

Hikâyenin Kıyısında, Törenek M, Editör, Türkiye Yazarlar Birliği,, İstanbul, ss.235-242, 1996

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996

Hikâyenin Kıyısında, Törenek M, Editör, Türkiye Yazarlar Birliği,, İstanbul, ss.235-242, 1996

Ansiklopedide Bölümler