Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1997 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Kesimden altı hafta önce rasyonlarla entansif besiye alınan morkaraman ve tuj kuzularının besi performansı, kesim ve karkas ve duyusal özellikleri

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

 • 1992 Yüksek Lisans

  İvesi ve markaraman koyunlarında bazı kan karakterleri ile çeşitli verim özellikleri arasındaki ilşkiler

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce