Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Reasons of visual disability: Cataract, the most important avoidable cause

Odu Tıp Dergisi/Odu Medical Journal , vol.8, no.3, pp.1-7, 2021 (National Refreed University Journal)

Obezite Yönetiminde Sağlık İnanç Modelini Kullanma ve Hemşirenin Rolü

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.424-430, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.196-204, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Sergilediği Riskli Davranışlar

Sürekli Tıp Eğitimi, no.2, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinde Fazla Kilo Durumu ve SYB Davranışları Arasındaki İlişki

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), vol.10, no.2, pp.59-82, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of TTM-Based Education and Follow-Up on Providing Overweight Women with Exercise Behavior

International Journal of Caring Sciences, vol.10, pp.225-234, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Cinsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), vol.1, no.2, pp.108-127, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının ASM'den Memnuniyet Durumları ve Bu Konudaki Görüşleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.22-29, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Problems and Needs of Caregivers After Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Literature Review

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.2, pp.112-122, 2008 (International Refereed University Journal)

Hastaların Kendilerini Bakım Veren Yakınlarına Yük Olarak Hissetme Durumları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, pp.31-37, 2006 (Other Refereed National Journals)

Perimenopozal Kontrasepsiyon

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.4, no.2, pp.63-67, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

AÇSAP Merkezine Başvuran Kadınlarda Genital Yol Enfeksiyonlarının Sıklığı ve Risk Faktörleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.3, no.2, pp.11-18, 2000 (International Refereed University Journal)

30 Yaş ve Üzerindeki Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler

Türkiye Klinikleri , vol.4, pp.200-2008, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum İl Merkezinde Tutulan Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.446-449, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Annelerin Çocuk Bakımı ve Beslenmesi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni , vol.4, pp.367-378, 1991 (International Refereed University Journal)

Erzurum İli Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, vol.2, no.0, pp.465-475, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışları

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 18 December 2021, pp.32-33

COVİD-19 Hastalığına Yakalanma Korkusunun Hemşirelerin Sigara İçme Arzusu Üzerine Etkisi

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June - 25 July 2021, pp.223 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.20

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

İlköğretim Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi,, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.0-1

Kanser olan çocukların bakım verenlerine evde yapılan eğitimin bakım yükü ve yaşam doyumuna etkisi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.0-1 Sustainable Development

Yaşam Boyu Öğrenme ve Öznel Mutluluk

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğtimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme engellerinin belirlenmesi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

Obez kadınlara sağlık inanç modeline göre verilen eğitimin obezite yönetimine etkisi

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.229 Sustainable Development

İlkokul Öğrencilerine Verilen Hijyen Eğitiminin Öğrencilerin Hijyen Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, no.2

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.0, no.0, pp.58-59

Obez Adaölesanlara SGM'ne Göre Verilen Eğitimin SYBD'rı ve Yaşam Kalitesine Etkisi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 September 2017, pp.1

Examining of Relationship Between Overweight Situation and Behaviours of Healthy Life Style in Nursing Students

IX. International Symposium Theory and Practice Collaboration in Quality Care, Cheske-Budejovice, Czech Republic, 11 - 13 January 2017, pp.0-1

Assessment of the Effectiveness of the Training of Patients Undergoing Coronary Bypass Artery Surgery

The Fourth Pan-Pacific Nursing Conference and the Sixth Hong Kong Symposium on Cancer Care, Victoria-City, Hong Kong, 5 - 07 October 2016, pp.1-2

Koruyucu Sağlık Yaklaşımı İle Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Güvenli Annelik Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 10 - 11 September 2015, pp.1-10

Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Cinsel Yaşam Kalitesi

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 20 June 2015

Etkili Sunum Teknikleri

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, Gümüşhane, Turkey, 12 - 18 May 2015

Kanserli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesi

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2019, pp.1-2 Sustainable Development

Assesment of The Effectiveness of The Training of Patients Undergoing Coronary Bypass Artery Surgery

The Fourth Pan Pacific Nursing Conference and The Sixth Hong Kong Nursing Symposium on Cancer Care, 13 - 15 November 2008

Evli Kadınlarda Vajinal Duş Yapma Durumu ve Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2005, pp.0-1

Sigarayla Savaş Eğitiminde Kullanmak İçin Materyal Geliştirme: Afiş Çalışması

4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Turkey, 18 - 20 May 2005, pp.0-1

Öğrencilerde Stresle Başa Çıkma ve Anksiyete İlişkisi

IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2005

Kronik Hemodializ Hastalarında Recombinant İnsan Eritropoetini Tedavisinin GYA'ya Etkisi

2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum, Malatya, Turkey, 12 October 2000 - 13 December 2019, pp.1

30 Yaş ve Üzerindeki Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı ve İlgili Etmenler

V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 1999, pp.0-2

Books & Book Chapters

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Sağlık Eğitimi

in: SAĞLIĞI KORUME VE GELİŞTİRME 2: BİREYSEL, ÇEVRESEL, TOPLUMSAL ÖNLEMLER, Ayla BAYIK TEMEL, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.183-232, 2021

Aile Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2-434, 2020 Sustainable Development

İletişim ve Danışmanlık

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2-434, 2020 Sustainable Development

Adölesan (Ergen) Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2-434, 2020 Sustainable Development

Sağlık Eğitimi

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2-434, 2020 Sustainable Development

Toplum Ruh Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2-434, 2020 Sustainable Development

Sağlık Düzeyini Belirleyen Epidemiyolojik Ölçütler

in: Epidemiyoloji, Nezihe Karabulut, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.40-62, 2017

Sağlığı Etkileyen Faktörler

in: Epidemiyoloji, Nezihe Karabulut, Editor, Üniversite, Erzurum, pp.30-57, 2017

Medikal Turizm ve Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı

in: Medikal Turizm ve Hemşireliği, Ayşe Çevirme,Özlem Şimşek, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.117-130, 2016

Afetlerde Sağlık Eğitimi

in: Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri , Dilek Kılıç, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.50-78, 2016 Sustainable Development

Sağlık Eğitimi

in: Halk Sağlığı , Dilek Kılıç,Cantürk Çapık,Nazlı Hacıalioğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.34-51, 2016 Sustainable Development

Toplum Ruh Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editor, Anadolu Yayınları, Elazığ, pp.275-281, 2016 Sustainable Development

Türkiye'de aile planlamasının durumu ve danışmanlık hizmetleri

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editor, Anadolu Yayınları, Elazığ, pp.166-196, 2016 Sustainable Development

Epidemiyolojinin Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Kullanımı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, , Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, pp.320-330, 2016 Sustainable Development

Halk Sağlığı Hemşireliği

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editor, Anadolu Yayınları, Elazığ, pp.17-27, 2016 Sustainable Development

Ana Sağlığı

in: Halk Sağlığı Hemşireliği, Behice Erci, Editor, Anadolu Yayınları, Elazığ, pp.87-96, 2016 Sustainable Development

Hasta ve Çalışan Güvenliği Alanındaki Temel Kavramlar

in: Hasta ve Çalışan Güvenliği , Türkan Pasinlioğlu, Editor, Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2014

Sağlıklı Çalışma Ortamı

in: Temel Sağlık Bilgisi , Türkan Pasinlioğlu, Editor, Üniversite, Erzurum, pp.25-42, 2012