Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Short Photoperiod on some Growth Traits in Sprague Dawley Rats

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of barn ventilation on some physiologic and milk traits of dairy cows

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.6, no.2, pp.190-193, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Blood Characteristics of Dairy Calves as Affected by Age Breed and Types of Barn

Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effect of Barn Types on Physiologic Traits of Dairy Calves

Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Animal Welfare Assessment Based on Welfare Quality® Criteria in a Dairy Farm in Turkey

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.157-161, 2020 (Other Refereed National Journals)

Farklı Işık Kaynaklarının (Monokrom Işık ve Floresan) Broylerlerde Besi Performansı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.276-282, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Sprague Dawley Ratlarda Kısa Fotoperyotun Bazı Kan Parametrelerine Etkisi I Enzim Seviyeleri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Farklı Yerleşim Sıklığı ve Aydınlatma Programlarının Broyler Etlerinde Renk pH ve TBARS Değerleri Üzerine Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.192-201, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kesim Hayvanlarında Ultrason Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi

Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Meme ve Meme Başı Özelliklerinin Sütteki Somatik Hücre Sayısıyla İlişkileri

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.15-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mastitis Ekonomisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-5, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mastitis Ekonomisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Blood Characteristics of Dairy Calves as Affected by Age Breed and Types of Barn

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.4, no.4, pp.459-461, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esmer ve Şarole x Esmer Danaların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.163-169, 2005 (Other Refereed National Journals)

Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Esmer ve Şorole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.53-58, 2005 (Other Refereed National Journals)

Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.53-58, 2005 (Other Refereed National Journals)

Siyah alaca ve esmer ineklerde CMT skoru ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkiler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.139-143, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Another stress biomarker Changes in Serum Enzymes

Cost Projesi, Türkiye temsilcisi, Dairycare, 2. Konferansı, Bern-İsviçre, Sözlü sunum., 14 - 15 September 2015

Veterinarians and Animal Welfare: A survey in Turkey.

Animal Protection and Welfare 2007, Brno, Czech Republic, 12 - 14 September 2007, vol.1, pp.134-136

Veterinarians and Animal Welfare: A survey in Turkey.

Animal Protection and Welfare 2007, Brno, Czech Republic, 12 - 14 September 2007, vol.1, pp.134-136