Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Short Photoperiod on some Growth Traits in Sprague Dawley Rats

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of barn ventilation on some physiologic and milk traits of dairy cows

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.6, ss.190-193, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Blood Characteristics of Dairy Calves as Affected by Age Breed and Types of Barn

Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Barn Types on Physiologic Traits of Dairy Calves

Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Animal Welfare Assessment Based on Welfare Quality® Criteria in a Dairy Farm in Turkey

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.157-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Işık Kaynaklarının (Monokrom Işık ve Floresan) Broylerlerde Besi Performansı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.276-282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sprague Dawley Ratlarda Kısa Fotoperyotun Bazı Kan Parametrelerine Etkisi I Enzim Seviyeleri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japon Bıldırcınlarında Farklı Işık Şiddeti ve Canlı Ağırlığın bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.28-33, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesim Hayvanlarında Ultrason Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi

Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme ve Meme Başı Özelliklerinin Sütteki Somatik Hücre Sayısıyla İlişkileri

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.15-20, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mastitis Ekonomisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmer ve Şarole x Esmer Danaların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmer ve Şorole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.53-58, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyah alaca ve esmer ineklerde CMT skoru ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkiler

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.139-143, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Another stress biomarker Changes in Serum Enzymes

Cost Projesi, Türkiye temsilcisi, Dairycare, 2. Konferansı, Bern-İsviçre, Sözlü sunum., 14 - 15 Eylül 2015

Veterinarians and Animal Welfare: A survey in Turkey.

Animal Protection and Welfare 2007, Brno, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Eylül 2007, cilt.1, ss.134-136

Veterinarians and Animal Welfare: A survey in Turkey.

Animal Protection and Welfare 2007, Brno, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Eylül 2007, cilt.1, ss.134-136