Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yeniden ve Yeniden Üretilen Eril Tahakküm

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.65, pp.405-416, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Modernleşmenin Sonuçları Üzerine

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.13, pp.117-128, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Covid-19 Salgınının Türkiye’de Aile İçerisinde Yol AçtığıToplumsal Etkiler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1811-1831, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eklemlenme Kuramı İle Ilıca Şeker Fabrikası Üzerine Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2093-2113, 2018 (International Refereed University Journal)

1950-1955 Arası Yeni Muhafazakarlık Paradigması: Hisar Dergisi Örneği

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-48, 2018 (International Refereed University Journal)

Sadri Ertem’ in ”Bacayı İndir Bacayı Kaldır” Adlı Hikayesine Göstergesel Bir Çözümleme

Folklor/Edebiyat, vol.23, pp.13-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

POSTKOLANYALİN YENİ SUNUMU: NEO- MELEZLİK

Atatürk Üniv. Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, pp.217-228, 2016 (Other Refereed National Journals)

SERBEST KIYAFET UYGULAMASININ ERGEN KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

ATATÜRK ÜNİV. EDEBİYAT FAK. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.189-201, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil

Folklor Edebiyat, vol.18, no.70, pp.145-164, 2012 (National Refreed University Journal)

Cumhuriyetin İnşasında Milliyetçilik

Türk Yurdu, vol.32, no.295, pp.394-401, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir Muhafazakarlık Paradigması Olarak Türk Yurdu

Türk Yurdu, vol.31, no.288, pp.251-262, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türban Bir Söylenbilimsel Anlamlama ve Göstergebilimsel Çözümleme Denemesi

Folklor Edebiyat, vol.15, no.57, pp.131-143, 2009 (National Refreed University Journal)

İki Köy Türünde Toplumsal Yapı Araştırması: Erzurum Örneği

Türkiye Günlüğü, vol.1, no.1, pp.128-145, 2008 (Other Refereed National Journals)

TÜRK AİLE HAYATI ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ/A GENERAL SURVEY ON TURKISH FAMILY LIFE

Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olarak Milliyetçiliğe Giriş

Türk Yurdu, vol.19, no.139, pp.328-330, 1999 (Other Refereed National Journals)

Medeniyet Üzerine

Türk Yurdu, vol.18, no.127, pp.129-133, 1998 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Süreçte Türk Toplumunda Kadının Konumu

Türk Yurdu, vol.17, no.121, pp.23-27, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Akademide Kadın Yöneticiliğinin Reddiyesi Üzerine Sosyolojik Bir Analiz"

EURIE 2020 EURASIA HIGHEREDUCATİON SUMMIT, İstanbul, Turkey, 19 - 22 February 2020, pp.1-10

Yeniden ve Yeniden Üretilen Tahakküm Kültürü

2.Uluslararası Kadın Kongresi, 4 - 05 October 2018

Eklemlenme Kuramı İle Ilıca Şeker Fabrikası Üzerine Bir Analiz

5.ASM International Congress Of Social Science, 3 - 05 May 2018

Eklemlenme Kuramı İle Ilıca Şeker Fabrikası Üzerine Bir Analiz

5.ASM International Congress Of Social Science, 3 - 05 May 2018

Geçmişten Geleceğe Türk Kadını

8 Mart Etkinlikleri, Turkey, 08 March 2018

Kırsal Mahremiyetin Kente Göçü

The Migration Conference, Atina, Greece, 23 August - 26 May 2017

1950-1955 ARASI HİSAR DERGİSİNDE YENİ MUHAFAZAKARLIK PARADİGMASI

AL FARABİ I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türk Modernleşmesinin Sorunları

Türk Modernleşmesinin Sorunları, Turkey, 26 March 2014

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Nvivo 9 Programı

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Nvivo 9 Programı, Turkey, 3 - 04 December 2011

Books & Book Chapters

Sosyolojinin Geniş Zamanı İçinde Önemli Bir Temsilci: Cemil Meriç

in: Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç, Mehmet Çağatay Özdemir, Editor, altınordu, Ankara, pp.473-503, 2018

Türkiye de Sosyoloji Analiz ve Uygulamalar

Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2015

Modern Siyasal İdeolojiler

in: Siyaset Sosyolojisi - Modern Siyasal İdeolojiler, nuray karaca, Editor, Açıköğretim Fakultesi Yay., Erzurum, pp.1-24, 2015

YENİ SOSYAL HAREKETLER

in: TOPLUMSAL TABKAKALAŞMA, EREM SARIKOCA, Editor, ERZURUM AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, 2015

Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Aydını: Mehmet İZZET

in: Halil İnalcık Armağanı II, Taşkın TAKIŞ, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.1, 2011

Ankara Ekolü, Ekolün Yaptığı Toplumsal Yapı Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme

in: Türk Sosyologları ve Eserleri II, Ufuk ÖZCAN-Ertan EĞRİBEL, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1, 2010

Mehmet İzzet ve Alman İdealizmi

in: Türkiye’de Toplumbilimlerin Gelişimi I, Ertan Eğribel- Ufuk ÖZCAN, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.1, 2009

Demir Kafes

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Babil Yayınevi, İstanbul, pp.1, 2006

Devletin İdeolojik Aygıtları

in: Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci, Editor, Babil Yayınevi, İstanbul, pp.1, 2006

Hıfzı Oğuz Bekata

in: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Tanıl BORA, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.1, 2001