Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2012 - 2018 Farabi Coordinator

    Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi