Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A study on the investigation of the university students' anxiety and attitudes toward mathematics: Erzurum sample

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.32, no.145, pp.53-70, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesi Erzurumörneklemi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.32, pp.53-70, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE VE MATEMATİK AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.336-351, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Matematik Öğretmenlerinin Sonsuzluk Belirsizlik ve Tanımsızlık Kavramlarına ilişkin Öğretimsel Açıklamaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.788-805, 2016 (Other Refereed National Journals)

ASSESSMENT OF SECONDARY EDUCATION MATHEMATICS COURSE PROGRAM’S LEVEL OF ATTAINING ITS OBJECTIVE IN THE DIRECTION OF THE STUDENTS' SUCCESS

INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, vol.8, no.4, pp.26-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASSESSMENT OF SECONDARY EDUCATION MATHEMATICS COURSE PROGRAM’S LEVEL OF ATTAINING ITS OBJECTIVE IN THE DIRECTION OF THE STUDENTS' SUCCESS

INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, vol.8, no.4, pp.26-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Self-Efficacy Perceptions and Metacognitive Learning Strategies of Pre-Service Mathematics Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.3, pp.551-563, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Knowledge Levels of Primary School Teaching Students on the Concept of Interval

Education Research Journal, vol.3, pp.17-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge level of Undergraduate Students of Mathematics teaching on proof methods (Makale)

Global Advanced Research Journal of Educational Research and Review, vol.1, pp.118-123, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service teacher’xxs views on school experience and teaching practice course (Makale)

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp.649-658, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretiminde Öğrencilerimizin zekalarının gelişimi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.256-260, 2006 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim öğrencilerinin müzik zekası ile matematik tutumu arasındaki ilişkiler

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.186-197, 2005 (Other Refereed National Journals)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ZEKÂSI İLE MATEMATİK TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.186-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

Application to Second Kind Elliptic Integral of Jacobi’xxs Elliptic Functions

Journal of Institute of Mathematics Computer Sciences, vol.17, pp.91-94, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

iLKOGRETiM MATEMATiK EGiTiMiNDE KA VRAM OGRETiMiNDEKi GUCLUKLER VE GiDERiLMESi (Makale)

ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.64-75, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Towards TeachingProcess

6th International Congress on Curriculum and Instruction., Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.947-950

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE İNCELEME

5. ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.285-286

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümden memnuyetleri ile ÖYS tercihleri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki

Proceedings of International Conference on Educational Science ICES'08, Gazi magosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008

Teacher efficacy perceptions and metacognitive learning strategies of preservice mathematics teachers

5th World conference on educational Sciences, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013

Knowledge level of undergraduate students of mathematics teaching on proof methods

4th World conference on Educational Sciences, Barselona, 2 - 05 February 2012

Pre-Service teachers' views on school experience and teaching practice courses

World conference on learning Teaching & Administration, Kahire, Egypt, 29 - 31 October 2010

Matematik muhakeme yaklaşımının farklı sınıf seviyelerinde öğrenci başarısına etkisi

IX Ulusal Fen Bilimleri ve matematik eğitimi kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

The relationship between the attitudes towards mathematics and learning styles

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Background knowledge of undergraduate students of mathematics teaching department about student centered teaching

FISER'09 an International Conference on Science and Mathematics education research, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 March 2009

İlköğretim birinci kademe matematik dersi yeni programına ilişkin öğretmenlerin görüşleri

Hacettpe Üniversitesi 1. Ulusal İlköğretim Kongresi "İlköğretim Programları ve Öğretimi", Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007

Ortaöğretim Fen ve Matematik alanı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Uygulamasıyla ilgili görüşleri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.758-767