Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mozaik Maskelerin Vitray Dersi Kapsamında Uygulanması

Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2022 Sustainable Development

TOPLUMSAL SORUNLARA DAİR BİREYSEL FARKINDALIĞI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN İNFOGRAFİK TASARIMLARDAKİ İLLÜSTRATİF ETKİLER

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019 Creative Commons License

Atık Nesnelerden Oluşan Sanat Eserlerinin Afiş Tasarımında İmge Olarak Kullanımı

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Ankara, Turkey, 22 - 24 December 2019 Creative Commons License

Sanat - Reklam İlşkisi Bağlamında Popüler Kültüre İlişkin Unsurların Üstkültürel İfade Biçimlerine Dönüştürülmesi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Ankara, Turkey, 22 - 24 December 2019 Creative Commons License

Mozaik El Sanatının Maske Tasarımları İle Canlandırılması

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, pp.110

Historical Development of Occupational Health and Safety in Turkey

International Occupational Health and Safety Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017

Occupational Health and Safety in Fire Precautions

International Occupational Health and Safety Congress, 6 - 07 December 2017

Warning Signs in Thermal Power Plants

International Occupational Health and Safety Congress, 6 - 07 December 2017

Occupational Health and Safety in Toxic Gases and Gas Masks

International Occupational Health and Safety Congress, 6 - 07 December 2017

Tasarım Programlarında Verilen Bilgisayar DestekliTasarım Eğitimlerinin Yeterliliği

Isms International Symposium on Multidisciplinary Studies, 10 - 11 November 2017

Books & Book Chapters

Önlisans Düzeyinde Verilen Tasarım Eğitimi veHazırbulunuşluluk Açısından Karşılaşılan Sorunlar

in: MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR-3, Prof. Dr. Hasan BABABCAN Doç. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.155-162, 2018

TASARIM PRORAMLARINDA VERİLEN BİLGİSAYARDESTEKLİ TASARIM EĞİTİMLERİNİN YETERLİLİĞİ

in: MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR-3, Prof. Dr. Hasan BABABCAN Doç. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.163-170, 2018