Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Experienced Problems with Online Shopping: The Case of Turkey

Toros University FEASS Journal of Social Sciences , vol.9, no.Special Issue 2nd International Symposium of Sustainable Logistics “Circular Economy, pp.87-96, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINANTS OF ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN

EGE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, pp.4509-4517 Creative Commons License

DETERMINING FACTORS AFFECTING INTERNET BANKING USE

EGE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, pp.4500-4508 Creative Commons License

FACTORS INFLUENCING CONTROLLING BEHAVIORS EXPERIENCED BY WOMEN IN THE CENTRAL ANATOLIA REGION

7. INTERNATIONAL PALANDÖKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 2 - 03 December 2023, pp.174-185 Creative Commons License

FACTORS AFFECTING E-COMMERCE USAGE IN THE CENTRAL ANATOLIA REGION

7. INTERNATIONAL PALANDÖKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 2 - 03 December 2023, pp.163-173 Creative Commons License

DETERMINANTS OF THE NUMBER OF ELECTRICAL APPLIANCES IN THE HOUSEHOLD

5th International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 8 - 10 November 2023, pp.1099-1106 Creative Commons License

DETERMINANTS OF INTEREST IN SCIENCE AND TECHNOLOGY: A CASE TURKEY

5th International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 8 - 10 November 2023, pp.291-298 Creative Commons License

DETERMINATION OF PRIVATE SCHOOL PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN THE COVID-19 PERIOD

6. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Batman, Turkey, 18 - 19 November 2023, pp.490-500 Creative Commons License

DETERMINANTS OF HOUSEHOLD DEMAND FOR AUTOMOBILES

6. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Batman, Turkey, 18 - 19 November 2023, pp.479-489 Creative Commons License

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING E-COMMERCE USE IN TRANSPORTATION SERVICES IN TÜRKİYE

Balkan 9th International Conference on Social Sciences, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.72-81 Creative Commons License

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND EDUCATION LEVEL AND BODY MASS INDEX

8th INTERNATIONAL EDUCATION, BUSINESS, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 September 2023, pp.495-502 Creative Commons License

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE USE OF E-COMMERCE IN THE PURCHASE OR RENTAL OF ACCOMMODATION SERVICES

Anadolu 13th International Conference On Social Sciences, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 September 2023, pp.175-184 Creative Commons License

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC DETERMINANTS OF NON-PARTNER ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY

III INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Siirt, Turkey, 18 - 19 November 2022, pp.2377-2389 Creative Commons License

GENDER DIFFERENCES IN ONLINE CLOTHING SHOPPING

2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY, Mersin, Turkey, 23 - 24 June 2022, pp.56 Creative Commons License

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC DETERMINANTS OF EXPERIENCING PROBLEMS WITH ONLINE SHOPPING

2 ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE LOGISTICS “CIRCULAR ECONOMY, Mersin, Turkey, 23 - 24 June 2022, pp.47 Creative Commons License

DETERMINANTS OF HAPPINESS LEVELS OF MARRIED INDIVIDUALS LIVING IN TURKEY DURING THE PANDEMIC PERIOD

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August - 20 September 2022, pp.140-147 Creative Commons License

DETERMINANTS OF NON-PARTNER VERBAL VIOLENCE AGAINST WOMEN

11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August - 20 September 2022, pp.778-784 Creative Commons License Sustainable Development

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE FREQUENCY OF ECOMMERCE IN THE COVID-19 PERIOD IN TURKEY

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, pp.192-204 Creative Commons License

FACTORS AFFECTING WOMEN’S VICTIMIZATION OF NON-PARTNER PHYSICAL VIOLENCE IN TURKEY

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022, pp.177-189 Creative Commons License

INTERNET USAGE FREQUENCY AND ITS IMPORTANCE IN TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 4 - 06 June 2022, pp.777-787 Creative Commons License

E-COMMERCE USE OF GENERATION Z IN TURKEY

8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 4 - 06 June 2022, pp.787-797 Creative Commons License

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL TRANSACTIONS ON THE INTERNET

CUKUROVA 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 15 - 17 April 2022, pp.267-279 Creative Commons License

DETERMINATION OF FACTORS THAT AFFECT USE OF E-COMMERCE IN EASTERN TURKEY THROUGH CATEGORICAL DATA ANALYSIS

International Symposium of Sustainable Logistics, Mersin, Turkey, 30 April 2021, pp.26

Tobacco Smoke Exposure among Women :The Case of Turkey

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.18 Sustainable Development

TRA1 ve TRA2 Bölgeleri İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Uygunluklarının Araştırılması

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 February 2020 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.959-967

TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019, pp.968-974

TRA1 BÖLGESİNDE E-TİCARET KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.985-993

TÜTÜN KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ SONUÇLARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELİRLEYİCİLERİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.975-984

Investigation of the Factors Affecting the Age of onset of Alcohol use by Alternative Regression Methods

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019 Sustainable Development

INVESTIGATION OF KEY FACTORS AFFECTING TOBACCO USE IN TURKEY BYGENERALIZED ORDERED LOGISTIC REGRESSION

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.2114-2124 Sustainable Development

DETERMINATION OF RISK FACTORS AFFECTED SECONDHAND SMOKE EXPOSURE OF WOMEN IN TURKEY

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.175-185 Sustainable Development

ANALYSIS OF ALCOHOL CONSUMPTION DETERMINANTS IN TURKEY WITH MULTINOMIAL PROBIT MODEL

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017

DETERMINING OF BASIC FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL TOBACCO CESSATION

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017

DETERMINING MAIN FACTORS AFFECTING VIOLENCE AMONGST WORKING WOMEN: THE CASE OF ERZURUM CITY

3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017 Sustainable Development

DETERMINATION OF INDIVIDUAL FACTORS AFFECTING MIGRATION BEHAVIOR IN TURKEY USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

Tütün Kullanmaya Yeniden Başlamada Etkili Olan Faktörlerin Cox Regresyon Yöntemiyle Belirlenmesi

XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, 2 - 04 June 2016

Mutluluk ve Umut Seviyelerini Etkileyen Değişkenlerin İki Değişkenli Sıralı Probit İle Analizi

XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.409

Alkol Tütün Kullanımını Etkileyen Değişkenlerin Bivariate Probit Regresyon Modeli İle Analizi

XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.430

Çocukların İnternet Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Turkey, 9 - 10 October 2015

Forecasting Oil Consumption in Turkey through Fuzzy Regression Method

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

Determination of the Factors Affecting Tobacco Use in Turkey by Logit and Probit Regression Models

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015 Sustainable Development

Outpatient Satisfaction Analysis Using Ordered Logit Model The Case of Three State Hospitals in Erzurum

9th International Statistics Day Symposium, Side / Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.96

İnternet Bankacılığını Tercihte Etkili Olan Faktörlerin Analizi Atatürk Üniversitesi Örneği

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.72-77

İMKB de İşlem Sırası Kapanan Firma Sayısı ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkiye Alternatif Bir Bakış

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 May 2013, pp.24-30

Investigation of Export Import Ratios in Turkey By Using Spline Regression Models

The 6th International Conference on Applied Statistics, Bucharest, Romania, 16 - 17 November 2012, pp.110-129

Erzurum İl Merkezindeki Elektrik Tüketiminin Spline Regresyon Modellerle Analizi

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.242

Konut Talebinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Erzurum İl Merkezi nde Bir Saha Araştırması

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.123

Multinominal Logit Model Yardımıyla Konut Talep Etme Gerekçeleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 26 May 2012, pp.120

Spline Regresyonda Düğüm Noktalarının Tahmini Üzerine Bir Çalışma

1st Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 19 - 21 April 2012

Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analizi

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kemer/ Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.390-391

Finansal Başarısızlığın Tahmin Edilmesinde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modelinin Karşılaştırılması

12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.111-119

İhracatın İthalatı Karşılama Oranlarının Parçalı Regresyonlarla Modellenmesi

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Ereğli-KONYA, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.43

Temel Bileşenler Analizi Yöntemiyle Toplu Taşıma Araçlarından Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Erzurum İli Örneği

11th International Symposium on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.811-826

Books & Book Chapters

Sıralı Regresyon Modelleri ve Uygulamaları

in: Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları, Aşır Genç,Erkan Oktay, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Konya, pp.122-149, 2022 Creative Commons License

Sayım Verisi İçin Regresyon Modelleri ve Uygulamaları

in: Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları, Aşır Genç,Erkan Oktay, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Konya, pp.162-193, 2022 Creative Commons License

Modeling the Factors that Affect Work Accidents with Binary Logistic Regression: Evidence from Turkey

in: Occupational Health, Kavitha Palaniappan, Editor, INTECHOPEN, London, pp.1-15, 2021

What Factors Influence the Use of Electronic Commerce?: A Case in Turkey

in: Handbook of Research on IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making, Efosa Idemudia, Editor, IGI Global, New Jersey, pp.101-117, 2020

Invastigation of alcohol consumption determinants in Turkey with multinomial probit model

in: Global Developments in Healthcare and Medical Tourism, Paul Sudip,Kulshreshtha Sharad Kumar, Editor, IGI Global, Georgia, pp.134-161, 2020

Metrics

Publication

128

Citation (WoS)

216

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

226

H-Index (Scopus)

8

Project

12

Thesis Advisory

10

Open Access

59
UN Sustainable Development Goals