Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2006 - 2011 Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2002 - 2006 Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 1996 - 2002 Research Assistant

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Member of the Senate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2017 - Continues BAP Scientific Commissioner

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2014 - 2020 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2009 - 2013 Assistant Director of the Institute

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Non Academic Experience

 • 2021 - Continues Kurul Üyeliği, Proje Değerlendirme Raporu Hazırlama, İzleyici

  Other Public Institution, KOSGEB, KOSGEB Erzurum Müdürlüğü

Courses

 • Postgraduate Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Management Science

 • Undergraduate Psycho-Social Analysis at Organizaitons

 • Undergraduate Organizational Behaviour

 • Postgraduate Organizational Behaviour

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Örgütsel davranış

 • Postgraduate Organizational Behaviour in Health Organizations

 • Doctorate Liderlik Analizleri

 • Undergraduate Organizational Behaviour

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Management Science

 • Undergraduate Psycho-Social Analysis at Organizations

 • Postgraduate Organizational Behaviour

 • Postgraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Postgraduate Behaviour Development in Organizations

 • Undergraduate Management and Organization

 • Doctorate Örgütsel Davranış Geliştirme

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Organizational Behaviour

 • Doctorate Leadership Anlayses

 • Undergraduate Management and Organization