Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Place and Importance of Agriculture in The Turkish Economy.

International Conference on Research in Applied Sciences. March 9-10, 2023, Konya – Turkey., Konya, Turkey, 09 March 2023 Creative Commons License

Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

TARIMDA KADIN EMEĞİNİN İŞGÜCÜNE KATILIM DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, vol.1, pp.384-394

Comparison of Consumer Gender on the Effect of Shopping Mall Behavior

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Çiftçilerin Tarımsal Desteklemelerden Faydalanma Durumları Üzerine Etkili OlanFaktörlerin Analizi: TRA1 Bölgesi Örneği

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.92-100

Türkiye’de Tarla Arazisi Değerlerindeki Değişmelerin Analizi

Türkiye XI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 7 - 09 September 2016, vol.1, pp.167-174

Türk Şeker Sanayi ve Pancar Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi.

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi., Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.678-691

Türk Şeker Sanayi ve Pancar Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi.

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi., Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.678-691 Creative Commons License

Avrupa Birliği Tam Üyeliğinin Türkiye Buğday Sektörüne Bölgesel Etkilerinin Analizi

Xı. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014

Books & Book Chapters

Erzurum İlinin Tarımsal Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli

in: Erzurum Tarım Raporu 2012, Sönmez Adem Yavuz, Demir Okan, Editor, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Erzurum, pp.150-156, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Thesis Advisory

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals