Öğr.Gör.Dr.

Osman Nuri ASLAN


Rektörlük

-

Biyografi

Osman Nuri ASLAN 1987 yılında Trabzon'da doğdu. İlköğretim (Mehmet Akif Ersoy İÖO) ve lise (Akçaabat Lisesi) eğitimlerini Trabzon'da tamamladı. 2005 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü kazandı. 2009 yılında lisans eğitimini tamamdı. 2009 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Organik Kimya alanında Yüksek lisansa başladı. 2011 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya-Organik Kimya alanında Arş. Gör. olarak göreve başladı. Bu nedenle yüksek lisans eğitimini 2013 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Organik Kimyada tamamladı. 2014 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Organik Kimya alanında doktoraya başladı. Temmuz 2020'de Doktora eğitimini tamamladı. Nisan 2019 yılından itibaren Erzurum Atatürk Üniversitesi DAYTAM'da (Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) Öğretim Görevlisi olarak akademik kariyerine devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Organik Kimya, Türkiye

2012 - 2013

2012 - 2013

Yüksek Lisans

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Organik Kimya, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Tiyazol temelli hibrit moleküllerin sentezi ve antiproliferatif özelliklerinin incelenmesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2013

2013

Yüksek Lisans

Yeni 2-isoindol-4-aril tiyazol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kimya, Organik Kimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Rektörlük, Daytam

2011 - 2019

2011 - 2019

Araştırma Görevlisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

ÜRE TEMELLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ASLAN O. N. , ÖZBEK O., GÜRDERE M. B. , BUDAK Y., CEYLAN M.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2018

2018

FENİLÜRE İÇEREN SİYANOPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ

GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , GEZEGEN H., DİNÇER A., BUDAK Y., et al.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2018

2018

Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives

BUDAK Y., GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , CEYLAN M.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2018

2018

Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Indole to Bis-chalcone Derivatives

CEYLAN M., GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., ASLAN O. N. , BUDAK Y.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

2017

2017

4-Arilidentrisiklo [4.2.1.02,5] Nonan-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri

CEYLAN M., ŞAHİN YAĞLIOĞLU A., KEÇECİ SARIKAYA M., GÜRDERE M. B. , BUDAK Y., ASLAN O. N. , et al.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

4-Arilidinetrisiklo [4.2.1.02,5] Non-7-En-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri

CEYLAN M., ŞAHİN YAĞLIOĞLU A., Keçeci Sarıkaya M., GÜRDERE M. B. , BUDAK Y., ASLAN O. N. , et al.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2017

2017

Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri

GÜRDERE M. B. , ÖZBEK O., YENCİLEK B., AYDIN A. , ERTÜRK F., BUDAK Y., et al.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

2016

2016

Synthesis and carbonic anhydrase inhibition of novel 2 isoindole 4 aryl thiazole derivatives

ASLAN O. N. , CEYLAN M., GÜRDERE M. B. , BUDAK Y., KOÇYİĞİT Ü. M. , GÜLÇİN İ. , et al.

Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II, Kuşadası/AYDIN, Türkiye, 21 - 24 Mart 2016

2016

2016

Triethylamine catalyzed addition of 2 aminoethanethiolhydrochloride to chalcones

ASLAN O. N. , GÜRDERE M. B. , CEYLAN M., BUDAK Y., EMEÇ A. C.

Anatolian Conference onSynthetic Organic Chemistry II, Kuşadası/AYDIN, Türkiye, 21 - 24 Mart 2016

2015

2015

PYRIDINE 3 CARBONITRILE DERIVATIVES K2CO3 CATALYZED SYNTHESIS AND BIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE ACTIVITY

GENÇLER E., CEYLAN M., ASLAN O. N. , BUDAK Y., GÜRDERE M. B. , ÖZTÜRK Ş.

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015

2015

2015

SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS BASED ON TETRALONE

ASLAN O. N. , CEYLAN M., FINDIK E., GÜRBÜZLÜ B., ESEN Z.

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015

2015

2015

THE NEW SPIRO BENZOFURAN DERIVATIVES SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION

DÜRÜ N., ERGÜNTÜRK D., CEYLAN M., BUDAK Y., GÜRDERE M. B. , ASLAN O. N.

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF A NEW CLASS 2 SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLE OF THE SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY

ÖZBEK O., CEYLAN M., KEÇECİ SARIKAYA M., ASLAN O. N.

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry 8, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015

2015

2015

Yeni Tiyazol Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları

ASLAN O. N. , GÜRDERE M. B. , BUDAK Y., CEYLAN M., ERTÜRK F., ÖZBEK O., et al.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

2015

2015

Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

ASLAN O. N. , GÜRDERE M. B. , USTA N. C. , BUDAK Y., CEYLAN M., ÖZBEK O.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

2015

2015

Yeni Pirazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları

GÜRDERE M. B. , ASLAN O. N. , BUDAK Y., CEYLAN M., ERTÜRK F., DÜRÜ N., et al.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

2015

2015

The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Characterization

GÜRDERE M. B. , ASLAN O. N. , CEYLAN M., BUDAK Y., ÖZBEK O.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015

2015

2015

The Synthesis of New Thiazole Isoindole Derivatives and Biological Activity Studies

GÜRDERE M. B. , ASLAN O. N. , CEYLAN M., BUDAK Y., ERTÜRK F., ÖZBEK O.

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 35

h-indeksi (WOS): 3