Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ASKERİ HARCAMALAR VE AMBARGONUN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: İRAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.2, pp.171-190, 2012 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

KAMU ETKİNLİĞİ REKABET GÜCÜ ENDEKSİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI: REKABET GÜCÜ VE REEL KUR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İl Düzeyinde Gerileme Süreci: Erzurum Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.3, pp.1181-1206, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çin ile ABD Arasında Ticari Gerginlik: Rekabet Gücü Açısından Bir Bakış

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.649-667, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sınır Testi ile Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri Türkiye Üzerine İncelemeler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.25-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

International Portfolio Movements Panel Data Analysis

Journal of Applied Finance & Banking, vol.2, pp.189-198, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Askeri Harcamalar Ambargo ve Ekonomik Büyüme İran Üzerine Bir Uygulama 1965 2008

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.171-190, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Eğitimin Başarısında Kalkınmışlığın Etkisi 1990 ve 2000 Yılları OSS Başarı Oranları Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.357-366, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye deki Ekonomik Krizlerin Analizi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İmalat Sanayindeki KOBİ lerin AB yi Algılama Düzeyleri Erzurum İli Üzerine Bir Saha Araştırması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.367-384, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Girişimcilik ve Belirleyicileri Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.58, no.4, pp.145-172, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri 1984 2001 Türkiye Deneyimi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.67-83, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Doğu Anadolu bölgesinde sağlık sektörü ve bir model önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.81-99, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.103-116, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de bütçe Açıkları ve Enflasyon İlişkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.17-28, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitim ve İktisadi Gelişme Atatürk Üniversitesi nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.91-104, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

TüRKİYE DE BÜTÇE AçıKLARI İLE NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI İLİşKİLERİ 1985 2000

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.43-53, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik Ampirik Bir Çalışma

Verimlilik Dergisi, vol.2001, pp.153-176, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Kalkınma Teorileri ve Geliştirilen Son Büyüme Modeli Yeni Büyüme Teorisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.11, pp.27-50, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belirsizlik ve Borsalar Arasında Bulaşma Etkileri

International Conference on Economics Finance and Banking, Azerbaijan, 17 - 19 September 2020

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.47 Creative Commons License

BİST 100 Endeksini Etkileyen Nominal ve Reel Faktörler

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempoyumu, 2 - 04 June 2016

Türkiye de Ulaştırma Depolama Sektörü İle Dış Ticarette Gelişmeler Arasındaki Nedensel İlişkiler

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20 - 21 October 2016, pp.431-446

G 20 Ülkelerinde İşsiz lik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler

International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016

Emek Verimliliğinin Belirleyicileri Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler 1960 2010

International Conference on Economics Finance and Banking, 29 - 31 August 2016, pp.412-420

Türkiye de Seçimler ve Reel Döviz Kuru Oynaklığı 1992 2014

International Conference on Eurosian Economies, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.641-651

G 20 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ile İşsizlik Arasındaki İlişkiler

International Conference on Economics Finance and Banking, 29 - 31 August 2016, pp.437-444 Sustainable Development

Rusya Borsasının Petrol Fiyatlarına Bağımlılığı

International Conference on Eurasian Economies , Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.632-640 Sustainable Development

BİST 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN NOMİNAL VE REEL FAKTÖRLER

17.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016, 2 - 04 June 2016

BİST 100 Endeksini Etkileyen Parasal ve Reel Faktörler

Uluslararası 17. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, 2 - 04 June 2016

What Are The Demographic Determinants of Savings An Analysis on Transition Economies 1993 2013

3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, Italy, 26 - 28 November 2015

Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi

International Conference on Economics Finance and Banking, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.816-824 Sustainable Development

Is This the Time of the UNCTAD The Rise of Non aligned Countries

3rd International Interdisciplinary Business-Economic Advancement Conference (IIBA), Ft. Lauderdale, Florida, USA, 28 March - 02 April 2015

The Effects of Volatilities on the Economic Growth A Case Study of Emerging Countries

3rd International Interdisciplinary Business-Economic Advancement Conference (IIBA), 28 March - 02 April 2015 Sustainable Development

Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıkları ve Parasallaştırılması Boyutu

Econworld, International Conferance in Economics, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014

Jevons Paradoksu ve Geçerliliği OECD Ülkeleri Üzerine bir Uygulama

International Conference on Economics-Econworld 2014, PRAG, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.186-187

Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği

International Conference on Eurasian Economies , Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.944-950

Klasik Girişimcilik Algılaması Dışında Bir Bakış Sosyal Sermaye Unsuru ve Bunun Geçiş Ekonomilerinin Performanslarına Etkisi

3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2012, pp.136-146

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme İlişkileri

International Conference on Eurasian Economies 2012, Alma, 11 - 13 October 2012

Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılım İlişkileri Geçiş Ekonomileri Deneyimi

International Conference on Eurasian Economies 2011, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011 Sustainable Development

İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme 1980 2006 Türkiye Deneyimi

İzmir İktisat Kongresi Anısına 2. Ulusal İktisat Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey, 20 - 22 February 2008 Sustainable Development

The Evaluation of Privatization Process in Kyrgyzstan 1991 2001

Proceedings of International Science Conference in Modern Societies, Scientific Bulletin of the Osh State University, Series of the Humanities, 17 - 18 June 2002

Geçiş Ekonomilerinin Makroekonomik Performansları ve Kırgızistan Üzerine Bir Değerlendirme

Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2002, Bişkek-Kırgızistan, 2 - 04 May 2002

Books & Book Chapters

Corporate Restructuring, Economic Growth and International Trade in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, A. H. Gencer and C. Gerni, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, 2012

Corporate Restructuring, Economic Growth Human Development Index in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, Hiç Gencer E. A., C. Gerni, Editor, Cambridge International Scholars Publications, Newcastle, pp.122-135, 2010

Corporate Restructuring, Economic Growth Human Development Index in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition, Hiç Gencer E. A., C. Gerni, Editor, Cambridge International Scholars Publications, Newcastle, pp.122-135, 2010

Atatürk Üniversitesi Deneyimleri

in: Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Rıfat Yıldız, Hayriye Atik, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.191-207, 2007

Atatürk Üniversitesi Deneyimleri

in: Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Rıfat Yıldız, Hayriye Atik, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.191-207, 2007