Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Global Finans Piyasasında Yükselen Değer: Sukuk

V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA 2022, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.24-40 Creative Commons License

Borsa Bilinirliği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi, Osmaniye, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.59-76 Creative Commons License

Dünya Fon Pı̇yasasında Yurt İçı̇ Sukuk Sertı̇fı̇kalarının Gelı̇şı̇mı̇

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.451-480 Creative Commons License Sustainable Development

Uluslararası Sukuk Pı̇yasasının Anatomı̇sı̇ ve Türkı̇yenı̇n Konumu

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.42-43 Creative Commons License

Climate Crisis and Disaster Risk Financing

International Symposium Information Menagement and Response in Disaster and Emergencies, Erzurum, Turkey, 25 January 2022 Sustainable Development