Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RELATIONSHIP BETWEEN ASSET TURNOVER RATE AND INTEREST RATE IN FIRM: AN APPLICATION ON MANUFACTURING FIRM

7th International Conference on Economics and Finance, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2023, pp.180-182 Creative Commons License

Global Finans Piyasasında Yükselen Değer: Sukuk

V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA 2022, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.24-40 Creative Commons License

Borsa Bilinirliği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi, Osmaniye, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.59-76 Creative Commons License

Dünya Fon Pı̇yasasında Yurt İçı̇ Sukuk Sertı̇fı̇kalarının Gelı̇şı̇mı̇

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.451-480 Creative Commons License Sustainable Development

Uluslararası Sukuk Pı̇yasasının Anatomı̇sı̇ ve Türkı̇yenı̇n Konumu

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.42-43 Creative Commons License

Climate Crisis and Disaster Risk Financing

International Symposium Information Menagement and Response in Disaster and Emergencies, Erzurum, Turkey, 25 January 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Dünya Fon Piyasasında Yurt İçi Sukuk Sertifikalarının Gelişimi

in: İSLAMİ FİNANS VE MUHASEBEDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Mazlum Çelik,Mehmet Kaygusuzoğlu, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.451-480, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

16

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals