Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2018 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2015 Kafkas İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2015 Muş ANEMON Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi