Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation Of Physical Fitness Levels Of Soccer Players According To Position And Age Variables

FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport, cilt.15, ss.295-307, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yüksekliklerde yaşayan genc biatlon sporcularının 2000 m’xxde maksimal aerobik egzersize akut tepkilerinin analizi

Sportif Bakış:Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Şiddetli Su İçi Ve Kara Egzersizlerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisinin Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.71-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Şiddetli Su İçi Ve Kara Egzersizlerinin Solunumfonksiyonlarına Etkisinin Karşılaştırılması

Beden Eğitimi ve Spor bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.74-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Physical Performance Characteristics of U-16 Basketball And Soccer Players

Kırgızistan Devlet Spor Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, cilt.3, ss.31-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yüksekliklerde Yaşayan Genç Biatlon Sporcularının 2000m de Maksimal Aerobik Egzersize Akut Tepkilerinin Analizi

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.69-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8-14 Yaş Çocuklarda Motorik Becerilerin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.18-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of periodized core training program on accurate service velocity of male tennis players aged 11-13

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.3022, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of static and dynamic core exercises’ effects on Stork balance test in soccer players

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.1781, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does chronic smoking affect induced-exercise catecholamine release?

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.6, ss.15-20, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination Of Reaction Time And Balance Relation In Children Between The Ages 9-13

The Online Journal of Recreation and Sport, cilt.6, ss.32-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acth And Cortisol Response To Submaximal Aerobic Exercise In Non-Smoker And Smokers

International Journal of Current Research, cilt.9, ss.48482-48486, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acth and Cortiol Response to Sub Maximal Aerobic Exercise in Non-Smoker and Smokers

International Journal of Current Research, cilt.9, ss.48482-48486, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis Of The Level Of Life Quality Of University Students

The Online Journal of Recreation and Sport, cilt.6, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Agility acceleration speed and maximum speed relationship with age factor in soccer players

Journal of Human Sciences, cilt.13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of 8 Week Hemsball Training on Balance Agility and Lower Extremity Strength

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Increasing Maximal Aerobic Exercise on Serum Muscles Enzymes in Professional Field Hockey Players

Global Journal of Health Science, cilt.7, ss.69-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

E – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.26-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis Of Journals And Researches About Sports Sciences In The World And In Turkey

International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.4, ss.121-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF JOURNALS AND RESEARCHES ABOUT SPORTSSCIENCES IN THE WORLD AND IN TURKEY

International Refereed Academic Social Sciences Journal, cilt.4, ss.121-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Acceleration and Sprint Features of Soccer Players According to Their Positions

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.2, ss.39-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physiologic Responses of Macro Elements to Maximal Aerobic Exercise in Male and Female Footballers

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, cilt.6, ss.734-738, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Comparison Of Balance And Body Fat Percentage Of Elite Futsal Players And Sedentary People

Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.265-270, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anthropometric features and balance among elite handball players

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.7, ss.132-135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Futbolda Yabancı Sayısındaki Artış Oyunu Etkilememektedir

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2018

Elit Sporcularda Denge ve Antropometrik Özelliklerin İlişkisi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 April 2018

Artan Yüklenme Şiddetinin Kişiye Özgü Ayarlandığı Ios ve Windows Metronom Uygulamaları Geliştirilmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 November 2017

9-10 Yaş Erkek Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beden Kitle  İndekslerinin İncelenmesi

4. Uluslararasi Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 May 2017, cilt.3, ss.309

Dayanıklılık Antrenmanlarının Platelet Üzerine Etkisinin İncelenmesi

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Roma, 18 - 21 May 2017

Mentaly Disabled Children in Physical Activity Interviews with families

1er Congreso Panamericano de TAFISA de Deporte para Todos-Cuba, 25 - 28 May 2016

Physical activity for healthy and long life

1er Congreso Panamericano de TAFISA de Deporte para Todos-Cuba, 25 - 28 May 2016

Occuring of Swimming Injuries

13th International Sport Sciences Congress / Konya, 7 - 09 November 2014

7 14 Yaş Kız Erkek Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Karşılaştırılması

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 31 May - 02 June 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın ve Spor

Fizyolojik Boyutuyla Kadın ve Spor, Şule Kırbaş, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.5-73, 2018

Her Yaş İçin Spor HEMSBALL

Hemsball’da Denge, Erdal Zorba, Süleyman Gönülateş, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.87-108, 2017