Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2008 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Yöremizde Gribal Enfeksiyonlu Hastaların Üst Solunum Yolu Örneklerinde İnfluenza Virus Araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi , Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

 • 2016Sağlık ve Tıp

  Qiagen Quantiferon TB Gold Plus , ATQ Biyoteknoloji

 • 2012Sağlık ve Tıp

  İlkyardım Eğitmeni Sertifikası , İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  MPM-29 Proje Yönetimi Eğitim Programı , Mentor Project Management

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Hasta Hakları Uygulama Eğitimi , Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Sağlıkta Bilgi Güvenliği , Koç Üniversitesi

 • 2006Sağlık ve Tıp

  Uluslararası Katılımlı Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu , Sağlık BAkanlığı

 • 2006Sağlık ve Tıp

  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Eğitimci Sertifikası , Sağlık BAkanlığı

 • 2006Sağlık ve Tıp

  Piyasa Denetimi ve Gözetimi Çerçevesinde Yeni Mevzuat ve Uygulamalar , İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri Geliştirme , Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmen Sertifikası , Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

 • 2005Sağlık ve Tıp

  Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası , Sağlık Bakanlığı

 • 2004Sağlık ve Tıp

  Acil Pratisyen Hekim Sertifikası , Sağlık BAkanlığı

 • 2003Sağlık ve Tıp

  İzleme Değerlendirme ve Denetleme Eğitimi , Sağlık BAkanlığı

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Çalışma Stratejileri , Sağlık BAkanlığı

 • 2003Sağlık ve Tıp

  Certificate of Attendance , Sağlık BAkanlığı

 • 2003Sağlık ve Tıp

  KTEM Çalışma Prensipleri ve İletişim , Sağlık BAkanlığı

 • 2002Sağlık ve Tıp

  Sağlık Ocakları Araştırma Ekipleri Eğitimi , Sağlık BAkanlığı

 • 2002Sağlık ve Tıp

  Toksikolojide Temel İlkeler ve Acil Tedavi Yaklaşımları Sertifikası , Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi