Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gastroenteritler ve Mantar Florası Değişimi

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.777-778

Gastroenteritler ve Mantar Florası Değişimi

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.777-778

AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLU HASTALARDA SOLUNUM YOLU VİRUSLARININ LABORATUVAR EPİDEMİYOLOJİSİ, 2017-2018, ERZURUM

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.775-776

AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLU HASTALARDA SOLUNUM YOLU VİRUSLARININ LABORATUVAR EPİDEMİYOLOJİSİ, 2017-2018, ERZURUM

MAS 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.775-776

IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ARTEMISIA ABSINTHIUM ESSENTİAL OIL

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, 9 - 12 May 2017