Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COMPRESSIVE BEHAVIOR OF SOIL AS AFFECTED BY AGGREGATE SIZE WITH DIFFERENT TEXTURES IN TURKEY

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, ss.186-192, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.1177-1190, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.1785-1796, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektörüne Beklenen Etkileri

Turkish Studies, cilt.12, ss.427-448, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Denetçi Sorumluluğu ve Borç Alacak Hesaplarının Denetimine İlişkin Bir Öneri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.358-367, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.199-213, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E faturanın Türkiye Muhasebe Standartları Uyum Sürecine Uygun Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri

EKEV Akademi Dergisi, cilt.17, ss.133-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Maliyetlerinin Stoklar Hesap Grubunda Aktifleştirilmesi ve Sağlık İşletmeleri Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.81-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.335-348, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vade Farklarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Kaydedilmesinin Banka Kredileri ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.325-334, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslar arası İç Denetim Standartları ve Türkiye nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.24, ss.229-241, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Ahlakı Etik ve Müşteri Tatmini İlişkisi

EKEV Akademi Dergisi, cilt.15, ss.293-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Responsibility Framework Analysis of an Event

The Social Sciences, cilt.5, ss.321-325, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Investigation of Application Levels of International Accounting Standards of Industrial Enterprises in Turkey International Business Management

International Business Management, Medwell Journals, cilt.4, ss.84-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Investigation of Application Levels of International Accounting Standards of Industrial Enterprises in Turkey

INTERNATIONAL BUSİNESS MANAGEMENT, cilt.2010, ss.84-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Investigation of Application Levels of International Accounting Standards of Industrial Enterprises in Turkey

INTERNATIONAL BUSİNESS MANAGEMENT, cilt.2010, ss.84-88, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTİ ECONOMY AND POLICY, 2 - 03 Kasım 2019

The impact of the application the quality of internal audit in activation corporate governance in the commercial banks operating in sana’a- Yemen.

2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE), Tokat, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Impact of Manufacturing PMI on Stock Market Index: A Study on Turkey

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019

İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Balıkesir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019

Does The Form Of Ownership Affect Firm Performance? Evidence From Banks In Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2 - 04 Mayıs 2019

REKLAM HARCAMALARININ İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE MUHASEBE KAYITLARI: TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONGRESSOF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018

KATILIM BANKACILIĞININ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ISEFE 18 ( INTERNATIONAL CONGRESS of ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2018

INVESTIGATION OF THE ISLAMIC BANKING EMPLOYEE S CONFIDENCE LEVEL INTURKEY ABOUT ISLAMIC BANKING SYSTEM

1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi

III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Şirket Bilgileri (1. Bölüm)

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, Ramazan YANIK, Editör, İmaj Yayınevi, ss.2-10, 2018

MUHASEBE PROBLEMLERİ

ERZURUM KÜLTÜR EĞİTİM KİTAP VE KIRTASİYE, Erzurum, 2017

MUHASEBEYE GİRİŞ

İMAJ YAYINEVİ, 2017

İKİNCİ BÖLÜM - STOK-CARİ-BANKA-KASA KARTLARININ TANIMLANMASI

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, Doç. Dr. Ramazan YANIK, Editör, imaj yayınevi, Ankara, ss.16-42, 2017

ÜRETİM

YENİ BAŞLAYANALAR İÇİN BİLGİSAYARLI MUHASEBE, YANIK RAMAZAN, Editör, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, 2017

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - FATURA

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, Doç. Dr. Ramazan Yanık, Editör, imaj yayınevi, Ankara, ss.49-76, 2017

İRSALİYE

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BİLGİSAYARLI MUHASEBE, YANIK RAMAZAN, Editör, İMAJ YAYINEVİ, Ankara, 2017

ÖZEL (YAP-SAT) VE YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İNŞAAT MALİYETİNİN TESPİTİ VE DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

İNŞAAT MUHASEBESİ, ADEM DURSUN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF YAYINLARI, Erzurum, 2016

ÖZEL (YAP-SAT) VE YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE GENEL ÜRETİM GİDERLERİN DAĞITIMI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İNŞAAT MUHASEBESİ, ADEM DURSUN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF YAYINI, Erzurum, 2016

DENETİMDE RAPORLAMA

DENETİM, ADEM DURSUN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Erzurum, 2015