Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rol prospektsii i retrospektsii v tekstovoy organizatsii romana İ S Turgeneva Nakanune

VII Mejdunarodnaya nauchnaya konferantsiya, posvyashennaya 70-letiyu Pobedı v Velikoy Otechestvennoy Voyne, Petersburg, Rusya, 11 March - 15 May 2014, ss.170-180

Rol prospektsii i retrospektsii v tekstovoy organizatsii romana İ S Turgeneva Nakanune

VII Mejdunarodnaya nauchnaya konferantsiya, posvyashennaya 70-letiyu Pobedı v Velikoy Otechestvennoy Voyne, Petersburg, Rusya, 11 March - 15 May 2014, ss.170-180

Russkiy i zapadnoyevropeyskiy intertekstı v romanah İ S Turgeneva

XIII Congress MAPRYAL-Russian language and literature in the space of world culture, Moskova, Rusya, 13 - 20 September 2013, ss.1205-1220

Russkiy i zapadnoyevropeyskiy intertekstı v romanah İ S Turgeneva

XIII Congress MAPRYAL-Russian language and literature in the space of world culture, Moskova, Rusya, 13 - 20 September 2013, ss.1205-1220

Kitap & Kitap Bölümleri