Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Alexithymia and perception of illness in patients with cancer.

European journal of cancer care, vol.27, no.3, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Relationship Between Psychosocial Adjustment and Coping Strategies Among Patients With Multiple Sclerosis in Turkey.

Journal of the American Psychiatric Nurses Association, vol.23, pp.113-118, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effect of Internalized Stigma on the Self Esteem in Patientswith Schizophrenia

Archives Of Psychiatric Nursing, vol.30, pp.648-652, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Social Functioning and Self esteem of Substance Abuse Patients

Archives Of Psychiatric Nursing, vol.30, pp.587-592, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors

STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, vol.9, no.3, pp.297-304, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Effect of Assertiveness Training on the Mobbing That Nurses Experience

WORKPLACE HEALTH & SAFETY, vol.63, no.10, pp.446-451, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mobbing And Assertiveness In Nursing.

HEALTHMED, vol.3, no.5, pp.609-616, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Mobbing And Assertiveness In Nursing.

HEALTHMED, vol.3, no.5, pp.609-616, 2011 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİFORENSIC PSYCHIATRIC NURSING

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Correlation between Levels of Coping with Stress and AttitudeTowards Smoking in Patients with Schizophrenia

International Journal of Caring Sciences, vol.10, pp.191-198, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

VARDİYALI ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİ

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılık Dönemi Psikolojik Özellikleri ve Moral

KOCATEPE TIP DERGİSİ, pp.32-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE TENDENCY OF NURSES TO MAKE MEDICAL ERRORS AND ASSOCIATED IMPACTING FACTORS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.88-102, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri Ve Etkileyen Faktörler

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi., vol.8, pp.88-102, 2016 (Other Refereed National Journals)

MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, pp.133-139, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relationshsip Between Nursing Students’ Anger Expression and Feelings of Loneliness

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.17-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deliryum ve Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri, vol.2, pp.21-26, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Illness Perception On Loneliness and Coping With Stress In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease COPD

International Journal Of Caring Sciences, vol.9, pp.481-488, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.69-79, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effect Of Social Support On Levels Of Recovery In Patients With Acute Psychosis

Canadian Journal Psychiatric Nursing Research, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Belirlenmesi

ÇUKUROVA SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.30, pp.69-79, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yaşlıların Moral Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.59-67, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Meaning of Illness Anxiety Depression and Quality of Life forCancer Patients

Collegium Antropologicum, vol.3, pp.1-6, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelik ve Mobbing

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.562-576, 2013 (Other Refereed National Journals)

Gebelik kadını şiddetten korur mu

Sağlıkla Dergisi, vol.2, pp.36-37, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yüklerinin Belirlenmesi

3. Doğu Akdeniz Uluslararası Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

Ergenlerde Depresyon Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

3. Doğu Akdeniz Uluslararası Hemşirelik Kongresi (Poster), 26 May 2016

Levels of Care Burden and Self Efficacy for Informal Caregiver

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

THE QUALITY OF SLEEP OF NURSES WHO WORKS SHIFT WORKERS

ENDA WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 13 - 17 October 2015

Effect of Perceıved Socıal Support on Levels of Recovery in Patıents wıth Acute Psychosıs

III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Levels of assertiveness and peer pressure in high school students Poster Presention

III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Aleksitimi ile Olan İlişkisi

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

The Effect Of Internalized Stigma On Self Esteem In Schizophrenia Patients

HORATIO, EUROPEANPSYCHIATRIC NURSING CONGRESS 2013, 31 October - 02 November 2013

Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri Poster Bildiri 10

Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2010

Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi Poster Bildiri

10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2010

Books & Book Chapters

Kişilik ve Benlik Kavramı

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Fatma Güdücü Tüfekçi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2014

Özel Sorunları Olan Çocuklar-II

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Fatma Güdücü Tüfekçi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öretim Fakültesi, 2014