Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alexithymia and perception of illness in patients with cancer.

European journal of cancer care, cilt.27, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Relationship Between Psychosocial Adjustment and Coping Strategies Among Patients With Multiple Sclerosis in Turkey.

Journal of the American Psychiatric Nurses Association, cilt.23, ss.113-118, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Internalized Stigma on the Self Esteem in Patientswith Schizophrenia

Archives Of Psychiatric Nursing, cilt.30, ss.648-652, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Social Functioning and Self esteem of Substance Abuse Patients

Archives Of Psychiatric Nursing, cilt.30, ss.587-592, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors

STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, cilt.9, ss.297-304, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Assertiveness Training on the Mobbing That Nurses Experience

WORKPLACE HEALTH & SAFETY, cilt.63, ss.446-451, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Relationship Between Mobbing And Assertiveness In Nurses

Healthmed, cilt.5, ss.609-615, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mobbing And Assertiveness In Nursing.

HEALTHMED, cilt.3, ss.609-616, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Mobbing And Assertiveness In Nursing.

HEALTHMED, cilt.3, ss.609-616, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Correlation between Levels of Coping with Stress and AttitudeTowards Smoking in Patients with Schizophrenia

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.191-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılık Dönemi Psikolojik Özellikleri ve Moral

KOCATEPE TIP DERGİSİ, ss.32-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VARDİYALI ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİ

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri Ve Etkileyen Faktörler

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi., cilt.8, ss.88-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE TENDENCY OF NURSES TO MAKE MEDICAL ERRORS AND ASSOCIATED IMPACTING FACTORS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, ss.88-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.3, ss.133-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.116-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ve Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.116-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationshsip Between Nursing Students’ Anger Expression and Feelings of Loneliness

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, ss.17-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deliryum ve Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri, cilt.2, ss.21-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Illness Perception On Loneliness and Coping With Stress In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease COPD

International Journal Of Caring Sciences, cilt.9, ss.481-488, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.69-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect Of Social Support On Levels Of Recovery In Patients With Acute Psychosis

Canadian Journal Psychiatric Nursing Research, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların Moral Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.59-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Meaning of Illness Anxiety Depression and Quality of Life forCancer Patients

Collegium Antropologicum, cilt.3, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve Mobbing

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.562-576, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik kadını şiddetten korur mu

Sağlıkla Dergisi, cilt.2, ss.36-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN YAŞAM VE MESLEKİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Şizofreni Hastalarında Dinsel İnanç Gücü ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

IV.Uluslararası ve VIII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 6 - 09 November 2016

Effect of Perceıved Socıal Support on Levels of Recovery in Patıents wıth Acute Psychosıs

III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Levels of assertiveness and peer pressure in high school students Poster Presention

III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Aleksitimi ile Olan İlişkisi

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 September 2014

Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri Poster Bildiri 10

Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Türkiye, 28 - 30 October 2010

Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi Poster Bildiri

10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Türkiye, 28 - 30 October 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Kişilik ve Benlik Kavramı, Fatma Güdücü Tüfekçi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2014

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Özel Sorunları Olan Çocuklar-II, Fatma Güdücü Tüfekçi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öretim Fakültesi, 2014