Education Information

Education Information

 • 1997 - 2011 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Musiki , Turkey

 • 1985 - 1993 Undergraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservauvarı, Türk Halk Oyunları, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  TRT REPERTUARINDA BULUNAN DİYARBAKIR İLİNE AİT KIRIK HAVA FORMUNDAKİ TÜRKÜLERİN MAKAM DİZİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri

 • 2015 Postgraduate

  UZUN SAP BAĞLAMA ENSTRÜMANINDAKİ MEVCUT PERDE SİSTEMİYLE HÜZZAM MAKAMI DİZİSİNİN SESLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English