Doç.Dr.

Serkan ÇAKMAK


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Türk Dili, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Türk Dili, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Jarring Koleksiyonundan Uygurca Meslek Tisaleleri (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Türk Dili

2011

2011

Yüksek Lisans

MANZUM TEMMİM DÂRÎ HİKÂYELERİNİN EKSİK BİR NÜSHASI: DASTAN-I TEMMİM DARİ (GİRİŞ-İNCELEME-METİN-DİZİN)

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Türk Dili

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2016

2011 - 2016

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eski Türkçe

Lisans

Lisans

Orta Türkçe

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Osmanlıca

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Osmanlıca-Giriş

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi IV

Lisans

Lisans

Eski Anadolu Türkçesi

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Eski Türkçe I

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi V

Lisans

Lisans

Orta Türkçe

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türk Dilleri Araştırmalarına Giriş

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Lisans

Lisans

Osmanlı Tükçesi III

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

OSMANLI DÖNEMİ TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNÜN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ: OSMANZÂDE AHMED TÂİB’İN MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL ADLI BİLİNMEYEN ESERİ

ÇAKMAK S.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.8, ss.1337-1354, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Mahzenü’l-Esrâr’ın Uygur Harfli Ali Şah Bahşı Nüshası

ÇAKMAK S.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.331-354, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

MADDE BAŞLARI TÜRKÇE OLAN İLK OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDEN BİRİ: CEVÂHİRÜ’L-ELSİNE

ÇAKMAK S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.373-390, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

VATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜRKÇE ”İHTİLAÇNAME” NÜSHASI (GİRİŞ-METİN-İNCELEME-DİZİN)

ÇAKMAK S.

Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi, ss.15-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

UYGURCA YAZILMIŞ MESLEK RİSALELERİNİN SES ÖZELLİKLERİ

ÇAKMAK S.

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.81-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SARİKOLİ-TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİ VE SARİKOLİDİLİNDEKİ KOPYALANMIŞ TÜRKÇE KODLAR

ÇAKMAK S.

Dil Araştırmaları, ss.83-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

BÂBÜR’ÜN MÜBEYYEN ADLI ESERİNİN BİLİNMEYEN BİR NÜSHASI

ÇAKMAK S.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.75-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

AN UNKNOWN COPY OF BABUR'S MUBAYYAN

ÇAKMAK S.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.75-89, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA

ÇAKMAK S.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.4, ss.1480-1499, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

”Var” Ve ”Yok” Sözcüklerinin Morfolojik Kimliği

ÇAKMAK S.

Journal of Turkish Studies, cilt.8, ss.463-471, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Gösteren ve Gösterilen Boyutlarıyla Türkçede ,Güzellik Kavramı Üzerine

ÇAKMAK S.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.17-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Dede Korkut’un Tarihî Kaynaklarından Bayburtlu Osman’ın Tevarih-i Cedîd-i Mir’at-ı Cihan Adlı Eseri

ÇAKMAK S.

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.457-468

2018

2018

Atebetü’l-Hakayık’ın Hollanda Nüshası (Aybetü’l-Hakâyık)

ÇAKMAK S.

ATEBETÜ’L HAKÂYIK VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.25, ss.7-15

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Risâle-i Ahkâm-ı Serrâclık

ÇAKMAK S.

PROF. DR. AVNİ GÖZÜTOK-ARMAĞAN KİTAP-, Süleyman EFENDİOĞLU, Hüsna KOTAN, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.351-376, 2020

2019

2019

ATEBETÜ'L-HAKÂYIK

ÇAKMAK S.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

2017

2017

Transkripsiyonlu Metin

ÇAKMAK S.

Risale-i Nan-Vaylık (Fırıncılık Risalesi), Adem ÖGER- Ahmet Turan TÜRK, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.39-50, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi