Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖRTÜK VE AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ DÖNEMLERİNDE ENFLASYONUN FAİZE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.31-41

HUSTED HİPOTEZİ VE İHRACAT İLE İTHALATARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİKBİR ANALİZ

AL -FARABI 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.42-53

Gelişmişlik Düzeylerine Göre Ülke Gruplarının Politik Ekonomi Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Tanımsal Analizler

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İZMİR/SEFERİHİSAR, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.103-120

Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Potansiyel Etkileri: Türkiye Örneği

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu-ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.177-178

Tersine Lojistik ile Bitkisel ve Hayvansal Atıklarından Biyodizel Üretimi: TRA1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.50

Increasing The Regional Income to Get Away From Middle Income Trap: An Investigation on TRA1 and TRC3 Regions In Turkey

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.204

Amerikan Doları Kur Endeksi İle Imf Emtia Endeksleri Arasındaki İlişki: Oynaklık Yayılma Etkisi Analizi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya-Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.828

Lojistik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşviklerinin Türkiye deki Seyri ve TRA Bölgesi Özelinde Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.691-696

Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam, Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.426-436 Sustainable Development

Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri 2000 2010

International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.438-447

Biyokütle Enerjisi ve Yerel Ekonomik Büyüme TRA1 ve TRA2 Bölgeleri Üzerine Tanımsal Analizler

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.1174-1191 Sustainable Development

Klasik Girişimcilik Algılaması Dışında Bir Bakış Sosyal Sermaye Unsuru ve Bunun Geçiş Ekonomilerinin Performanslarına Etkisi

3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2012, pp.136-146

Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında İthalat ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, KUŞADASI, Turkey, 26 - 28 October 2007, pp.455-468 Sustainable Development

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Avrupa Birliği ne Aday Ülkelerde Enflasyon ve Büyüme Panel Veri Analizi

AB’ye Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, Mersin, Turkey, 9 - 10 May 2007, pp.297-314

Books & Book Chapters

Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Olarak Sektörel Yatırımlar: TRC1, TRC2 ve TRC3 Bölgeleri İçin Çıkarımlar

in: İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar - IV, Soysal, Abdullah, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.357-384, 2021

Türkiye’de İhracat ve İthalat ile Toplam Faktör Verimliliği Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Olarak İncelenmesi

in: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güncel Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler 2, Kutlu, Hüseyin Ali; Karabacak Ebubekir, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.205-230, 2021

Defense Expenditures, Economic Growth and Current Deficit: Analysis of Causality on Turkey

in: Empirical Studies on Growth, Gökhan Karhan, Mücahit Çayın ve Yunus Açcı, Editor, Gazi Kitabevi, pp.51-61, 2018

Küreselleşme, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk

in: Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, , Editor, Savaş, Ankara, pp.49-76, 2016

Cari Açık Sürdürülebilirliği ve İhracat ile İthalat Arasındaki Uzun Dönemli İlişki: Türkiye İçin Bir İnceleme

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler Cilt I, Uygur Ercan, Editor, İmaj, Ankara, pp.125-144, 2015

Metrics

Publication

82

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

42
UN Sustainable Development Goals