Prof. Sinan ÖGE


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Kelam Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Theology


Names in Publications: Sinan Öge, Öge, Sinan, Öge, S

Office Phone: +90 442 231 2188
Fax Phone: +90 442 231 3655
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/sinanoge
Office: İlahiyat Fakültesi-107
Address: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Metrics

Publication

31

Project

5

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals

Biography

He was born in Erzurum in 1975. He graduated from Palandöken Elementary School, Şair Nefi Secondary School and Atatürk Technical High School. He graduated from Atatürk University Faculty of Theology in 1997. In 1999, he started as a research assistant at the same faculty. He completed his master's degree in 2000, his doctorate in 2005. He became assistant professor in 2009, Associate Professor in 2010, and Professor in 2015. He served as the Dean of the Faculty of Theology between 2016-2020

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimler/Kelam, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimler/Kelam, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

İlahi Kelamın Yapısı

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler/Kelam

2000

2000

Postgraduate

İslam Düşüncesinde Fısk Kavramı

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler/Kelam

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Theology

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2009 - 2010

2009 - 2010

Assistant Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2005 - 2009

2005 - 2009

Research Assistant PhD

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1999 - 2005

1999 - 2005

Research Assistant

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2021 - 2024

2021 - 2024

Head of Department

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2017 - 2021

2017 - 2021

Ethics Committee Member

Ataturk University

2016 - 2020

2016 - 2020

Member of the Senate

Ataturk University

2016 - 2020

2016 - 2020

Dean

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi

2016 - 2020

2016 - 2020

University Executive Board Member

Ataturk University

2016 - 2020

2016 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi

2014 - 2020

2014 - 2020

Rectorate Commissioner

Ataturk University

Courses

Doctorate

Doctorate

Kur'an'da İtikadi Kavramlar

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam II

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Hürriyeti Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik kelam I

Undergraduate

Undergraduate

İslam İnanç Esasları

Doctorate

Doctorate

Teolojik açıdan İlahi Fiiller

Postgraduate

Postgraduate

İman-Amel-Ahlak İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam-II

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Kelam Problemleri

Doctorate

Doctorate

Mutezile Kelamı

Doctorate

Doctorate

Klasik Kelam Metin Tetkikleri

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş İslam Akımları

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Kelam Problemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlk Dönem kelam Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Kelam Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam

Postgraduate

Postgraduate

İslam Kelamında Uluhiyet

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2013

2013

Kur'ân'da İnkârcı Mazeretleri ve Geçersizliği

Öge S.

AIDS CARE , vol.20, no.40, pp.41-65, 2013 (SSCI)

2007

2007

Usûlu'd Din Kavramının Tanım ve Kapsam Problemi

Öge S.

AREA , vol.11, no.31, pp.107-124, 2007 (SSCI)

2005

2005

Çağdaş Dünyada Fetret Ehli

ÖGE S.

EKEV Akademi Dergisi , vol.9, no.24, pp.33-50, 2005 (SSCI)

2004

2004

Fıtratın Mîsâkı

Öge S.

AIDS CARE , vol.11, no.22, pp.243-263, 2004 (SSCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

The Modern World’s Need For Islam (Modern Dünyanın İslama İhtiyacı)

ÖGE S.

”Religion in The Modern World: Islam and Christianity”, Ostroh, Ukraine, 24 - 26 April 2018

2016

2016

Metodoloji Sorunu Değerlendirme

ÖGE S.

Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 13 - 15 May 2016

2014

2014

Ömer el-İspirî nin er-Risâle fi'l Havarık Risâlesi Bağlamında Harikulade Olaylar

ÖGE S.

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.1, no.1, pp.731-737

2013

2013

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî'de İman, Amel ve Ahlak İlişkisi

ÖGE S.

I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu 03-05 Ekim 2013, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, no.1, pp.281-291

2009

2009

İnsan Hakları İhlalinin Dini Ahlaki Adlandırması Büyük Günah

Öge S.

İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 May 2009, vol.1, no.1, pp.177-188 Sustainable Development

2007

2007

Mesnevî de Kader Anlayışı

ÖGE S.

Harran Üniversitesi Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 2007, vol.2, pp.47-58

Books & Book Chapters

2024

2024

İlahi Fiillerde Sebep, Gaye ve Ta'lil

Öge S.

in: Sistematik Kelam, ÖGE SİNAN, DEMİR OSMAN, ASLAN İBRAHİM, Editor, Nokta Yayınları, İstanbul, pp.239-258, 2024

2024

2024

Yaratma ve Teklif

Öge S.

in: Sistematik Kelam, ÖGE SİNAN, DEMİR OSMAN, ASLAN İBRAHİM, Editor, Nokta Yayınları, İstanbul, pp.259-304, 2024

2024

2024

Rızık, Ecel, Kaza ve Kader

Öge S.

in: Sistematik Kelam, ÖGE SİNAN, DEMİR OSMAN, ASLAN İBRAHİM, Editor, Nokta Yayınları, İstanbul, pp.305-332, 2024

2022

2022

Seyyid Şerîf Cürcânî'de Kötülük Sorunu ve İlâhî Adâlet

Öge S.

in: İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise-II, Hakan Hemşinli,Yunus Kaplan, Editor, Elis, Ankara, pp.219-252, 2022

2022

2022

Kelam İlminin Doğuş Ortamı

Öge S.

in: Kelam Tarihi, Prof. Dr. İbrahim Aslan,Prof. Dr. Osman Demir, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.27-47, 2022

2022

2022

İlahi Kitaplara İman

Öge S.

in: İslam İnanç Esasları, Prof. Dr. İbrahim Aslan,Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.129-154, 2022

2020

2020

İlahi Kelamın Yapısı

Öge S.

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2020

2019

2019

İslam kelamında Lütuf Teorisi

Öge S.

in: Sistematik Kelam, Evkuran,Mehmet., Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.149-164, 2019

2019

2019

Ehli Sünnet ve Ehli Bidat Adlandırmaları

ÖGE S.

in: İslâm Düşüncesi Kılavuzu, Koç, Ahmet., Editor, Tidef, İstanbul, pp.343-357, 2019

2019

2019

EHLİ SÜNNET VE EHLİ BİDAT ADLANDIRMALARI

Öge S.

in: İslam Düşünce Kılavuzu, Ahmet Koç, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.333-347, 2019

2016

2016

Allah'a İman

ÖGE S.

in: İslam İnanç Esasları, Sinan Öge, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

2016

2016

Kelam İlminin Tanımı Kapsamı ve İslami İlimler İçindeki Yeri

ÖGE S.

in: Kelama Giriş, Sinan Öge, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

2016

2016

İlahi Sıfat ve İsimler

ÖGE S.

in: İslam İnanç Esasları, Sinan Öge, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

2016

2016

Eşarilik

ÖGE S.

in: Kelama Giriş, Sinan Öge, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

2016

2016

İlahi Kitaplara İman

ÖGE S.

in: İslam İnanç Esasları, Sinan Öge, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2016

2009

2009

Allah tan Âlem e İlâhî Fiiller

Öge S.

Araştırma Yayınları, Ankara, 2009

2008

2008

İlahi Kelamın Yapısı

Öge S.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2008

Supported Projects

2023 - 2025

2023 - 2025

Müteahhir Dönem Kelamında Şüphecilik Eleştirisi (13 ve 16 yy Arası)

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
Öge S., Karagöz A.

2022 - 2022

2022 - 2022

Kelam Düşüncesi ve Problemleri

Project Supported by Other Private Institutions

Creative Commons License
Öge S., Koloğlu O. Ş.(Executive), Aslan İ.(Executive), Kılavuz U. M.

2018 - 2019

2018 - 2019

Sistematik Kelam

Project Supported by Other Private Institutions

Öge S., Evkuran M.(Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

II Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

YATKIN N. (Executive), GÜRBÜZ H., TATLI A., ADIGÜZEL A., HACIMÜFTÜOĞLU A., ÖGE S., et al.

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Tevilat

Publication Committee MemberCongress and Symposium Activities

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Religion in The Modern World: Islam And Christianity

Attendee

Lviv-Ukraine

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Religion in The Modern World: Islam and Christianity

Invited Speaker

Lviv-Ukraine

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Kelam İlminde Metedoloji Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu

Attendee

Erzurum-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

I. Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi Sempozyumu

Attendee

Gümüşhane-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

İnsan Hakları ve Din SempozyumuSustainable Development

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

Jury Memberships

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi