Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Congenital Unilateral Lateral Patellar Luxation in a Simmental Calf

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.145-147, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Effects of Randomly Selected IV Serum Sets on Constant Rate Infusion: In-Vitro Demonstration*

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.16, no.3, pp.330-335, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Penile Prolapse in a Pekin Duck (Anas platyrhynchos domesticus)

Kocatepe Veterinary Journal, vol.14, no.2, pp.174-277, 2021 (Other Refereed National Journals)

Veteriner Hekimlikte Terapötik Ultrason Uygulamaları

Bozok Veterinary Sciences, vol.1, no.1, pp.39-43, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effects of Oral and Topical Momordica Charantia-Propolis Premix on Wound Healing

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.53-58, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yenidoğan Buzağılarda Gözlenen İntestinal Anomaliler ve Tedavi Seçenekleri

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi , vol.1, pp.61-64, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Comparison of Intranasal and Intramuscular Administration of ZolazepamTiletamine Combination in Cats

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR BUZAĞIDA BİLATERAL OKULER DERMOİDİN CERRAHİ SAĞALTIMI

ATAVET 1. ULUSLARARASI( 2. ULUSLARARASI KATILIMLI )ÖĞRENCİ KONGRESİ, 4 - 06 December 2019

KEDİLERİN YÜKSEKTEN DÜŞME SENDROMU:25 OLGU

ATAVET 1.ULUSLARARASI (2.ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.158

Mitral Kapak Yetmezliği Olan İki Köpekte Hematolojik, Biyokimyasal, Radyografik ve Ekokardiyografik Bulguların Değerlendirilmesi

Atavet 1. Uluslararası ( 2. Uluslararası Katılımlı) Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.173

Erkek Kedilerde İntratestiküler Enjeksiyon ile Kısırlaştırma

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.139

Kedi ve Köpeklerde Cerrahi Kastrasyon Teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.125

Köpeklerde Total İntravenöz Anestezi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.71

Tekir Bir Kedide İdrar Kesesi Rupturu

ATAVET 1. ULUSLARARASI (2. ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.171-172

Bir Cirit Atında 2. Carpal Kemik Kırığının Radyografik Ve Termografik Değerlendirilmesi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.216

Kedi ve Köpeklerde Bandaj Teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.218

Köpeklerde Ağrı Yönetimi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.69

Septik Carpitisli Sığırlarda Eklem Lavajının Yaşama Oranına Etkisi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.159

LOW LEVELİNG LASER THERAPY EFFECT ON RHEUMATOİD ARTHRİTİS

ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

Bir Erkek Arap Atında Peri-Tarsal Fibrosarkom Olgusu

I. International Equine Medicine Traınıng Congress, 21 - 24 March 2019

Kedilerde travmatik damak yarığı: 3 Olgu

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Bir Anadolu Mastifinde Ekstremitelerde Oluşan Kitleler

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

İki cirit atında karşılaşılan proksimal sesamoid kemik lezyonunun termografik değerlendirilmesi.

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Omasotomy in the treatment of omasum constipation in calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.92-93

Traumatic Cleft Palate in Cats: 3 Cases

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.228-229

Gastric Leimyosarcoma in a Chincilla cat

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.246-247

Rectal Prolapse in a Tortiose

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.226-227

A Heterotopic Unilateral Notomelia case Removed by Surgical Intervetion in a Simmental Calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.318-319

Effects of Mydriatics on Intraocular Pressure and Corneal Thickness in Rabbits

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.324-325

Effects of Low-Level Laser Therapy on Healing of Mini Cortical Fractures

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.328-329

Ocular Dermoid in Three Different Species

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.284-285

Infrared Thermal Imagıng in a Dog With Chondroma

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.117

Different Administration Routes of Zolezepam-Tiletamin Combinations in Cats

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.661

Esophageal Foreign Body in Duckling

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi(ATAVET) 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 18 - 20 October 2017

Umbilical Lesions Findings in Calves at Animal Hospital of Veterinary Faculty, Ataturk University

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİBİLDİRİ ÖZETLERİ, 18 - 20 October 2017, pp.29-30

Erişkin Bir Kedide Travmatik Damak Yarığı Olgusu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİBİLDİRİ ÖZET, 18 - 20 October 2017, pp.116-117

Thermographic Evaluation of a Tail Wound in a Cat

42ND WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS, 25 - 28 September 2017

Bir Kedide İntratesticular zolazepam-tiletamine anestezisi

Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, 27 - 30 March 2017

Traumatic fore and hind paw wounds in a cat

2017 SPRING INTERNATIONAL VETERINARY CONGRESS, 27 - 30 March 2017, pp.327

Bir köpekte hipertrofik osteodistrofi olgusu

Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, 27 - 30 March 2017

Total intravenous anaesthesia with ketofol in dogs

Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, 27 - 30 March 2017

Retrospective evaluation of feline extremity fractures: 96 cases

2017 Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2017, pp.329

Evaluation of encountered eye diseases in dogs and cats: 114 cases

2017 SPRING INTERNATIONAL VETERINARY CONGRESS, 27 - 30 March 2017, pp.323

Köpeklerde bulaşıcı veneral tümör olguları: 9 olgu

Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, 27 - 30 March 2017