Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determination and correlation of vertebral heart score and cardiothoracic ratio in Wistar rats

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.69, no.4, pp.12-13, 2022 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Congenital Unilateral Lateral Patellar Luxation in a Simmental Calf

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.145-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Veteriner Hekimlikte Terapötik Ultrason Uygulamaları

Bozok Veterinary Sciences, vol.1, no.1, pp.39-43, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Effects of Oral and Topical Momordica Charantia-Propolis Premix on Wound Healing

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.53-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yenidoğan Buzağılarda Gözlenen İntestinal Anomaliler ve Tedavi Seçenekleri

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi , vol.1, pp.61-64, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Hematological and Biochemical Analysis on ASA Scoring of Preanesthetic Period in Cats

5th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIOLINARY STUDIES, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.237-238 Creative Commons License

TREATMENT OF CONGENITAL FLEXURAL DEFORMITY IN CALVES

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.108-109 Creative Commons License

BİR BUZAĞIDA BİLATERAL OKULER DERMOİDİN CERRAHİ SAĞALTIMI

ATAVET 1. ULUSLARARASI( 2. ULUSLARARASI KATILIMLI )ÖĞRENCİ KONGRESİ, 4 - 06 December 2019

Septik Carpitisli Sığırlarda Eklem Lavajının Yaşama Oranına Etkisi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.149-150 Creative Commons License Sustainable Development

KEDİLERİN YÜKSEKTEN DÜŞME SENDROMU:25 OLGU

ATAVET 1.ULUSLARARASI (2.ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.158

Mitral Kapak Yetmezliği Olan İki Köpekte Hematolojik, Biyokimyasal, Radyografik ve Ekokardiyografik Bulguların Değerlendirilmesi

Atavet 1. Uluslararası ( 2. Uluslararası Katılımlı) Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.173

Tekir Bir Kedide İdrar Kesesi Rupturu

ATAVET 1. ULUSLARARASI (2. ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.171-172

Kedi ve Köpeklerde Bandaj Teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.218

Bir Cirit Atında 2. Carpal Kemik Kırığının Radyografik Ve Termografik Değerlendirilmesi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.216

Köpeklerde Total İntravenöz Anestezi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.71

Kedi ve Köpeklerde Cerrahi Kastrasyon Teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.125

Köpeklerde Ağrı Yönetimi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.69

Erkek Kedilerde İntratestiküler Enjeksiyon ile Kısırlaştırma

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.139

LOW LEVELİNG LASER THERAPY EFFECT ON RHEUMATOİD ARTHRİTİS

ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

Bir Erkek Arap Atında Peri-Tarsal Fibrosarkom Olgusu

I. International Equine Medicine Traınıng Congress, 21 - 24 March 2019

Kedilerde travmatik damak yarığı: 3 Olgu

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

İki cirit atında karşılaşılan proksimal sesamoid kemik lezyonunun termografik değerlendirilmesi.

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 23 September 2018

Bir Anadolu Mastifinde Ekstremitelerde Oluşan Kitleler

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Traumatic Cleft Palate in Cats: 3 Cases

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.228-229

Effects of Low-Level Laser Therapy on Healing of Mini Cortical Fractures

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.328-329

Gastric Leimyosarcoma in a Chincilla cat

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.246-247

A Heterotopic Unilateral Notomelia case Removed by Surgical Intervetion in a Simmental Calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.318-319

Ocular Dermoid in Three Different Species

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.284-285

Effects of Mydriatics on Intraocular Pressure and Corneal Thickness in Rabbits

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.324-325

Rectal Prolapse in a Tortiose

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.226-227

Infrared Thermal Imagıng in a Dog With Chondroma

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.117

Different Administration Routes of Zolezepam-Tiletamin Combinations in Cats

1. ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.661

Esophageal Foreign Body in Duckling

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi(ATAVET) 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 18 - 20 October 2017

Erişkin Bir Kedide Travmatik Damak Yarığı Olgusu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİBİLDİRİ ÖZET, 18 - 20 October 2017, pp.116-117

Umbilical Lesions Findings in Calves at Animal Hospital of Veterinary Faculty, Ataturk University

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİBİLDİRİ ÖZETLERİ, 18 - 20 October 2017, pp.29-30

Thermographic Evaluation of a Tail Wound in a Cat

42ND WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION CONGRESS, 25 - 28 September 2017

Traumatic fore and hind paw wounds in a cat

2017 SPRING INTERNATIONAL VETERINARY CONGRESS, 27 - 30 March 2017, pp.327

Retrospective evaluation of feline extremity fractures: 96 cases

2017 Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2017, pp.329

Bir köpekte hipertrofik osteodistrofi olgusu

Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, 27 - 30 March 2017

Books & Book Chapters