Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thermal conductivity of different colored compomers

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.15, no.4, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The experimental investigation and thermodynamic analysis of vortex tubes

HEAT AND MASS TRANSFER, vol.53, no.2, pp.395-405, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Characterization of lubricating oil effects on the performance of reciprocating compressors in air-water heat pumps

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, vol.74, pp.505-516, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Optimal Charge Amount for Different Refrigerants in Air-to-Water Heat Pumps

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.40, no.4, pp.325-335, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF TUBE INSERTS ON TWO-PHASE FLOW INSTABILITIES

JOURNAL OF ENHANCED HEAT TRANSFER, vol.20, no.2, pp.179-194, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Forced convective two phase flow analysis in a circular tube equipped with twisted tapes

Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, vol.30, pp.561-572, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Sustainable Energy Development in Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.5, no.1, pp.63-73, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Density-Wave Flow Oscillations in a Water Boiling Horizontal Tube with Inserts

JOURNAL OF ENHANCED HEAT TRANSFER, vol.16, no.4, pp.331-350, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A review on design criteria for vortex tubes

HEAT AND MASS TRANSFER, vol.45, no.5, pp.613-632, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Variable-base degree-day analysis for provinces of the Eastern Anatolia in Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, vol.26, no.2, pp.111-132, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.306-316, 2019 (Other Refereed National Journals)

SU KAYNAMALI YATAY DÜZ BORUDA İKİ FAZLI AKIŞ BASINÇ DÜŞÜMÜ OSİLASYONLARININ ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.324-334, 2018 (Other Refereed National Journals)

Experimental Investigation Of The Effect Of Turbulators On Heat Transfer In Horizontal Tubes

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol.17, pp.810-817, 2017 (Other Refereed National Journals)

Heat conduciton properties of flowable composite resins

European Journal of General Dentistry, vol.5, no.1, pp.11-14, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, pp.15-26, 2014 (Other Refereed National Journals)

An examination of the heat-conductiveproperties of temporary luting cements

Selçük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.27-33, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri

Tesisat Mühendisliği, pp.19-32, 2012 (Other Refereed National Journals)

Amalgam, Kompozit ve Cam İyonomer Simanların Isı İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, pp.25-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yatay Bir Borudaki Kaynamalı İki Fazlı Akış Kararsızlıkları ve Akışkan Tipinin Etkileri

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, vol.11, pp.15-24, 2008 (Other Refereed National Journals)

Vorteks Tüp Tasarımı II

Makine Tek, pp.102-107, 2007 (Other Refereed National Journals)

Vorteks Tüp Tasarımı I

MakineTek, pp.100-106, 2007 (Other Refereed National Journals)

İki Fazlı Akışlarda Isı Transfer iyileştirmesi-2

Termodinamik, pp.88-98, 2007 (Other Refereed National Journals)

İki Fazlı Akışlarda Isı Transfer iyileştirmesi-1

Termodinamik, pp.76-85, 2007 (Other Refereed National Journals)

İki Fazlı Akışlarda Isı Transfer iyileştirmesi 3

Termodinamik, pp.82-88, 2007 (Other Refereed National Journals)

İki Fazlı Akışlarda Isı Transfer iyileştirmesi

Termodinamik, pp.76-85, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kazan Bacalarında Meydana Gelen Enerji ve Ekserji Kayıpları

Tesisat Mühendisliği Dergisi, pp.12-16, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vorteks Tüpündeki Akış Karakteristiklerinin Çok Pozisyonlu Sıcak Tel Yöntemi İle İncelenmesi

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, vol.168, pp.78-94, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

10 ° VE 20 ° AÇILI KANATÇIKLARA SAHİP TÜRBÜLATÖRLERİN ISI TRANSFERİNE VE SÜRTÜNME FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 23rd Congress on Thermal Science and Technology with International Participation, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

DARALMIŞ GEOMETRİYE SAHİP DAMARLARIN NABIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

Mini Borularda CFD Çözümlemesi

21.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.1293-1299

REFRIGERANT CHARGE AMOUNT IN HEAT PUMP SYSTEMS AND EVALUATING OPTIMAL AMOUNT OF GAS

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015

An examination of the heat-conductive properties of restorative lining materials ex vivo

15th Bıennıal Congress Of The European Socıety Of Endodontology, Rome, Italy, 14 - 17 August 2011

Delikli Kare Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011

Vorteks Tüplerin Medikal Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 17 October 2008

Yüksek Basınçlı Vorteks Tüpler Ve Teknoekonomik Analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 18 - 21 May 2007

Isıtma ve Soğutma Amaçlı Kullanılan Isı Pompasının Performans Analizi

ULIBTK’xx05, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2005, vol.1, pp.337-342

Isıtma ve Soğutma Amaçlı Kullanılan Isı Pompasının Performans Analizi

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005

Sıcak tel anemometresi ile dönmeli akışın incelenmesi

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 11 August 2002