Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

10 ° VE 20 ° AÇILI KANATÇIKLARA SAHİP TÜRBÜLATÖRLERİN ISI TRANSFERİNE VE SÜRTÜNME FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 23rd Congress on Thermal Science and Technology with International Participation, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

DARALMIŞ GEOMETRİYE SAHİP DAMARLARIN NABIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

Mini Borularda CFD Çözümlemesi

21.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.1293-1299

REFRIGERANT CHARGE AMOUNT IN HEAT PUMP SYSTEMS AND EVALUATING OPTIMAL AMOUNT OF GAS

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015

An examination of the heat-conductive properties of restorative lining materials ex vivo

15th Bıennıal Congress Of The European Socıety Of Endodontology, Rome, Italy, 14 - 17 August 2011

Vorteks Tüplerin Medikal Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Erzurum, Turkey, 16 - 17 October 2008

Yüksek Basınçlı Vorteks Tüpler Ve Teknoekonomik Analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 18 - 21 May 2007

Isıtma ve Soğutma Amaçlı Kullanılan Isı Pompasının Performans Analizi

ULIBTK’xx05, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2005, vol.1, pp.337-342

Isıtma ve Soğutma Amaçlı Kullanılan Isı Pompasının Performans Analizi

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005

Sıcak tel anemometresi ile dönmeli akışın incelenmesi

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 11 August 2002