Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Ekonometri
Ana Bilim Dalı
İstatistik Anabilim Dalı

İletişim

Ofis
İİBF
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi İİBF