Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multivariate Statistical Quality Control Based on Ranked Set Sampling

Asian Social Science, cilt.14, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSTATİSTİKSEL GÜÇ ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.413-431, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik Risk Yatırımcının Dikkate Alması Gereken Bir Risk Midir Borsa İstanbul Örneği

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.16, ss.74-87, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is VIX Indeks a Fear Indeks for Investors OECD Countries StockExchange Example with ARDL Approach

International Rewiev of Research in Emerging Markets and the Global Economy, cilt.1, ss.254-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli İklim ve Ürün Verileri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ve Veri Zarflama Analizi Yöntemleri ile Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.111-131, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsa Performans Oranları ve Diğer Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.453-466, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afrika Birliği Ülkelerinin Sosyal Ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.261-274, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konutlardaki Doğal Gaz Sisteminin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.341-353, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konutlardaki Doğalgaz Sisteminin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.341-354, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Hat Tercih Olasılığının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Örneği

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.39-52, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İlinde Potansiyel Doğal Gaz Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti

EKEV Akademi Dergisi, cilt.10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hotelling T2 Kontrol Grafiğinde Kontrol Dışı Sinyalinin Yorumlanması Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.101-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hotelling T2 Kontrol Grafiğinin Boya Üretim Sürecine Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

EKEV Akademi Dergisi, cilt.7, ss.337-350, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUSUM Kontrol Grafikleri ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.361-387, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalite Kavramındaki Gelişme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.307-328, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşletmelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

Akademisyenlerin Finansal Davranış Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, 3 - 05 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri